Αρχική Επιλεγμένα Στην Ευρώπη αναζητούν μια νέα εργασιακή κουλτούρα. Εδώ;

Στην Ευρώπη αναζητούν μια νέα εργασιακή κουλτούρα. Εδώ;

0
εργασιακή κουλτούρα

«Η ισπανική τράπεζα Santander επιδιώκει να εισάγει μία νέα εργασιακή κουλτούρα» τιτλοφορείται αναφορά που απέστειλε στα κεντρικά του ΥΠΕΞ στην Αθήνα, η ελληνική διπλωματική αποστολή στη Μαδρίτη.

Όπως εξηγείται στο κείμενο, στόχος της ισπανικής τράπεζας Santander τα τελευταία χρόνια, είναι η εισαγωγή μιας νέας εργασιακής κουλτούρας στον όμιλο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τραπεζικός όμιλος προσπάθησε να επωφεληθεί από μία συμφωνία ομοιομορφίας κοινωνικών εργασιακών συνθηκών μεταξύ του προσωπικού της Santander, της τράπεζας Popular και της τράπεζας Pastor που απασχολούν περίπου 30.000 υπαλλήλους και να εισαγάγει καινοτόμα μέτρα για να επιτύχει τον στόχο να αποτελεί έναν από τους καλύτερους εργασιακούς χώρους.

Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται η  αναγνώριση του δικαιώματος των εργαζομένων να μην απαντούν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε επαγγελματικά μηνύματα εκτός του ωραρίου εργασίας, κατά τις περιόδους ανάπαυσης και κατά τη διάρκεια των αδειών και των διακοπών τους εκτός και αν πρόκειται για λόγους ανωτέρας βίας ή για εξαιρετικές περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη από την σουηδική εταιρεία ΙΚΕΑ.

Το δικαίωμα στην «ψηφιακή αποσύνδεση»

Στόχος επίσης είναι να ενσωματωθούν νέα μέτρα για την προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Η γειτονική Γαλλία αποτελεί, εξάλλου, μία χώρα που έχει ήδη εισάγει το δικαίωμα στην «ψηφιακή αποσύνδεση», όπως ονομάζεται, στα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μεταρρύθμιση του εργατικού δυναμικού, μέσω των οποίων επιδιώκει να διασφαλίσει το σεβασμό τόσο του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων όσο και, κατ’ επέκταση, της προσωπικής τους ζωής.

Ένα άλλο καινοτόμο μέτρο είναι η αύξηση της άδειας πατρότητας από 4 εβδομάδες σε 6, το οποίο ισούται με 2 εβδομάδες περισσότερο από ότι ορίζει ο σχετικός νόμος.

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξουν τροποποιήσεις στο εργασιακό ωράριο του τελευταίου μήνα της εγκυμοσύνης και γενικότερα μέτρα που θα έχουν θετικές επιπτώσεις στον συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Ακόμη, θα προωθηθεί η χρήση της τεχνολογίας για την ενθάρρυνση του εξορθολογισμού του χρόνου των επαγγελματικών συναντήσεων, όπως και της μείωσης της διάρκειάς τους, η αποφυγή κάποιας κλήσης προς τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια ενός καθορισμένου διαστήματος, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια των εορτών και των διακοπών.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here