Αρχική Περιβάλλον Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση

Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση

0
untitled
Διαφήμιση

H πρώτη συνάντηση διαβούλευσης για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, η οποία έλαβε χώρα σε παράλληλες συνεδριάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οργανώθηκε με βάση τον οδικό χάρτη που είχε ανακοινωθεί στις 18 Απριλίου 2018, στην πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, ολοκληρώθηκε χθες.

Στη συνάντηση αυτή προσκλήθηκαν φορείς από όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα, με στόχο μια πολυσυμμετοχική, πλουραλιστική και δημοκρατική διαδικασία.

Η συζήτηση στη συνάντηση διαβούλευσης ήταν βασισμένη σε διαδραστική μεθοδολογία, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν απευθείας δομημένο διάλογο, χωρισμένοι αντίστοιχα με τους θεματικούς άξονες της στρατηγικής, όπως αυτοί ανακοινώθηκαν στις 18 Απριλίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον θεματικό άξονα της οικονομίας του δάσους, αφού ως απώτερος στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τα δάση έχει τεθεί το να φτάσει στο 1% η συμβολή των δασών στο ΑΕΠ της χώρας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε στην ομιλία του: «Όλοι όσοι συμμετέχουμε στη σύνταξη της στρατηγικής πρέπει να την κάνουμε ουσία και πράξη. Δύο είναι τα στοιχεία που πρέπει να τη διατρέχουν. Το πρώτο είναι η παραγωγή οικονομικού προϊόντος και η εργασία, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο για τη χώρα.

Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε εργασία, μακροπρόθεσμη, στοχευμένη και με επιστημονική υπεραξία. Χρειάζεται λοιπόν να συντάξουμε μια εθνική στρατηγική η οποία να περιέχει όλα τα πεδία στα οποία μπορεί βιώσιμα και αειφόρα να αναπτυχθεί η οικονομική λειτουργία στα δάση, να επιστρέψει ο πολίτης στο δάσος και τα προϊόντα που θα παράγονται σε αυτό να είναι ποικίλα.

Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να διατρέχει τη δασική στρατηγική δεν είναι άλλο από την κλιματική αλλαγή. Έχουμε πολύ καινούργια και διαφορετικά πλέον φαινόμενα στη ζωή μας. Η έκφραση των ακραίων κλιματικών φαινομένων είναι διαφορετική τη φετινή χρονιά.

Φέτος ξεκινήσαμε πολύ νωρίς με πυρκαγιές, με θερμούς νότιους ανέμους, με χαμηλή υγρασία στα δάση, αλλά και με ακραία πλημμυρικά και με μεγάλη ραγδαιότητα φαινόμενα όπως το σημερινό στη Θεσσαλονίκη. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν είναι εδώ. Και η δασική πολιτική μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό των εκπομπών και να λάβει υπόψη τις αλλαγές και να προσαρμοστεί σε αυτές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η χώρα στηρίζει πάρα πολλά στη διατύπωση της δασικής στρατηγικής. Πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η Εθνική Δασική Στρατηγική να αναρτηθεί για διαβούλευση σε δύο μήνες».

Η δημόσια διαβούλευση θα συνεχιστεί στη Θεσσαλονίκη με παρόμοια δομή και θεματολογία, ενώ ενδιάμεσα οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να στέλνουν τις απόψεις τους για όλους τους θεματικούς άξονες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (nfs@prv.ypeka.gr).

Διαφήμιση