Αρχική Περιβάλλον Να μπει το περιβάλλον στον πυρήνα της πολιτικής της Ε.Ε. ζητεί ο...

Να μπει το περιβάλλον στον πυρήνα της πολιτικής της Ε.Ε. ζητεί ο Σωκ. Φάμελλος

0

Πραγματική ενσωμάτωση των πολιτικών για το περιβάλλον στον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συζήτηση για το «Πρασίνισμα» του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε πως έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια σωστά βήματα για την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο πολιτικός στόχος, όπως τόνισε ο αναπληρωτής ΥΠΕΝ: «δεν πρέπει να είναι το πώς θα προστεθούν κάποιες περιβαλλοντικές αποχρώσεις σε μια διαδικασία όπου κυριαρχεί η οπτική της οικονομικής πειθαρχίας, αλλά το πώς το συνολικό μίγμα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα στοχεύει μονοσήμαντα στη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά θα ενσωματώνει και άλλες πολύ σημαντικές πτυχές».

Σημείωσε πως είναι σημαντική η πρόοδος κάθε χώρας στην περιβαλλοντική πολιτική αλλά «… επίσης πρέπει να μας απασχολεί και η συνολική πολιτική της Ευρώπης. Όπως μας απασχολεί, και αφορά όλη την κοινωνία, η αποτυχία της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 και της Στρατηγικής της Λισαβόνας, και κύρια η υστέρηση των πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη, που θα έπρεπε να μας καθοδηγεί συνολικά ως προς το μακροπρόθεσμο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Το πραγματικό ερώτημα είναι το πώς θα ενσωματώσουμε τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) και τη Στρατηγική 2030 στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και ειδικότερα στη δημοσιονομική και αναπτυξιακή στρατηγική της», συνέχισε ο αναπληρωτής υπουργός, τονίζοντας ότι «η στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να υπηρετεί το πλαίσιο που θέτουν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και η Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και όχι το αντίστροφο».

Σχετικά με την Ελλάδα ο κ. Φάμελλος αναγνώρισε τη σημασία της ορθής και συνετής οικονομικής διαχείρισης, αλλά σημείωσε ότι «στη χώρα μας, έχουν υλοποιηθεί ευρωπαϊκά προγράμματα που μας απομάκρυναν από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως προκύπτει από τους δείκτες της φτώχειας, της ανεργίας, της πρόσβασης στην υγεία, κλπ.».

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η ανάπτυξη εύληπτων ποσοτικοποιημένων δεικτών για το περιβάλλον, που θα συμπληρώνουν τον δείκτη του ΑΕΠ, καθώς και η ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας και του κλίματος ως προϋπόθεση χρηματοδότησης κάθε νέου επενδυτικού σχεδίου αποτελούν τα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τόνισε πως κάποιες σκέψεις, που υπάρχουν στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020, όπως φορολόγηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η φορολόγηση των πλαστικών, εγείρουν σημαντικά ερωτήματα δίκαιου καταμερισμού των φορολογικών βαρών και ενδέχεται να έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ζήτησε να γίνει συζήτηση γι’ αυτά σε επόμενο Συμβούλιο Υπουργών.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here