Αρχική Ανακύκλωση Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έλαβε η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έλαβε η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

0
Διαφήμιση

Η ΕΕΑΑ έλαβε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 από διαπιστευμένο φορέα για όλη συνολικά τη δραστηριότητά της δηλαδή τόσο για τη λειτουργία των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ευθύνης της (παραλαβή, διαλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά κλπ) όσο και των κεντρικών γραφείων της.

Η ΕΕΑΑ ακολουθεί συγκεκριμένες γραπτές διαδικασίες, οι οποίες είναι βασισμένες στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 και τεκμηριώνονται σε όλα τα στάδια της λειτουργίας της.

Παράλληλα στοχεύοντας στην πλήρη διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων της συνολικά και με τη βοήθεια πιστοποιημένων οίκων, η ΕΕΑΑ πραγματοποιεί συνεχώς καταγραφές και ελέγχους στους συνεργάτες της, διαχειριστές λειτουργίας ΚΔΑΥ κλπ., αναφορικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας που προκύπτουν από τους μπλε κάδους και προωθούνται στη αγορά δευτερογενών υλικών.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης έχουν εξαρχής τεθεί σε γνώση και είναι συμφωνημένες με τις αρμόδιες αρχές.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here