Αρχική Ανακύκλωση Παράταση για καταχώρηση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Παράταση για καταχώρηση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

0
Διαφήμιση

Παρατείνεται έως τις 20 Ιουλίου η υποβολή των Εκθέσεων Αποβλήτων, ειδικά για τα έτη 2015 και 2016, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμμελος «η λειτουργία του ΗΜΑ αποτελεί μια καινοτομία στη διαχείριση αποβλήτων αλλά και στην οργάνωση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Στηρίζει την κυκλική οικονομία αλλά ταυτόχρονα περιορίζει το περιβαλλοντικό και το οικονομικό έγκλημα».

Όπως τόνισε, «δυστυχώς πολύ συχνά στη διαχείριση και εμπορία υλών από τα απόβλητα απαντούν φαινόμενα μαύρης εργασίας και μαύρης αγοράς, παραοικονομίας και φοροδιαφυγής», ξεκαθαρίζοντας ότι «με την εφαρμογή του ΗΜΑ και των εκθέσεων αποβλήτων ανά έτος αυτά τα φαινόμενα θα εκλείψουν. Και θα είμαστε πολύ πιο συνεπείς στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις».

 «Για ορισμένες πρώτες ύλες (πχ. χαρτί ή μέταλλο), η ζήτηση είναι ήδη μεγάλη, ενώ για άλλες ακόμη αναπτύσσεται. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση αλυσίδων εφοδιασμού είναι ουσιαστικής σημασίας. Όπως και των νέων επιστημόνων, για τους οποίους θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες. Πολλοί παραγωγικοί φορείς έχουν ήδη αναλάβει δημόσια δέσμευση, ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά θα περιέχουν ένα ορισμένο ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών, τόσο για λόγους βιωσιμότητας όσο και για οικονομικούς λόγους. Αυτό θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να συμβάλουν στη ζήτηση για ανακυκλωμένα υλικά και επαναχρησιμοποιούμενα είδη, μέσω των πολιτικών τους για τις δημόσιες συμβάσεις».

Συμπλήρωσε ότι «το Μητρώο υποστηρίζει την κυκλική οικονομία σε κάθε βήμα της: από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, την επισκευή και την ανακατασκευή, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δευτερογενείς πρώτες ύλες που επανεισάγονται στην οικονομία. Σημαντική θα είναι επίσης η προώθηση καινοτόμων βιομηχανικών διαδικασιών γιατί τα απόβλητα ή τα υποπροϊόντα μιας βιομηχανίας μπορούν να δίνονται ως πρώτη ύλη σε κάποια άλλη».

Στο Μητρώο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων κάθε έτους, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά ο έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Συνιστά σύγχρονη ποιοτική αναβάθμιση της καταγραφής, της ιχνηλασιμότητας και του ελέγχου της διαχείρισης αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση ήδη έφερε ως αποτέλεσμα την καταχώριση 20.000 επιχειρήσεων και οργανισμών στο Μητρώο, δηλαδή δεκαπλάσιων αυτών που τα προηγούμενα χρόνια έδιναν στοιχεία στο κράτος για τα απόβλητά τους. Μετατρέπει το Μητρώο σε σημαντικό εργαλείο στα χέρια της Πολιτείας για την αξιόπιστη και ακριβή καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων, καθώς και για τον έλεγχο της διαχείρισης των αποβλήτων και άρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά είναι τα στατιστικά χρήσης του ΗΜΑ μέχρι σήμερα (31/05/2017):

  • Εγγεγραμμένες Επιχειρήσεις: 19.597
  • Εγγεγραμμένες Εγκαταστάσεις: 17.509
  • Εγγεγραμμένες Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς: 1.993
  • Συνολικός αριθμός Εκθέσεων Αποβλήτων σε φάση επεξεργασίας: 24.333
  • για το έτος 2015: 12.052
  • για το έτος 2016: 12.281
  • Αριθμός Εγκαταστάσεων με Έκθεση Αποβλήτων υπό επεξεργασία: 11.926
  • Αριθμός Δραστηριοτήτων Συλλογής & Μεταφοράς με Έκθεση Αποβλήτων υπό επεξεργασία: 886

Συνολικές Κινήσεις καταχωρισμένες σε Εκθέσεις Αποβλήτων: 174.863

  • για το 2015: 86.931
  • για το 2016: 87.932

Στον διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (http://wrm.ypeka.gr/), είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων.

Εγχειρίδιο με τις «Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ» και τις «Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ» είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: goo.gl/ShgZih και goo.gl/cbkYzq.

Για την υποστήριξη των υπόχρεων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στους αριθμούς: 2108653150, 2108643630 και 2108644346. Οι χρήστες του ΗΜΑ μπορούν ακόμη να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr.

Η παράταση προβλέπεται με την αρ. 26303/1483/31-5-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 -Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει».

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here