Αρχική Περιβάλλον ΕΥΔΑΠ: Έργα αποχέτευσης ανατολικής Αττικής σε Ραφήνα Πικέρμι, Σπάτα και Αρτέμιδας

ΕΥΔΑΠ: Έργα αποχέτευσης ανατολικής Αττικής σε Ραφήνα Πικέρμι, Σπάτα και Αρτέμιδας

0
Διαφήμιση

Ένα από τα βασικότερα έργα υποδομής της περιοχής των Β. Μεσογείων, αυτό της αποχέτευσης των αστικών λυμάτων των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων– Αρτέμιδος, εισέρχεται σε πορεία υλοποίησης, αναβαθμίζοντας ριζικά την αξία της περιοχής.

Το σύνολο του έργου, η περιβαλλοντική αποτίμηση του οποίου έχει τεθεί από τις 14/3/2017 σε δημόσια διαβούλευση, έρχεται να θέσει τέλος στην ανεξέλεγκτη διάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων και να διασφαλίσει την ποιοτική κατάσταση και βιωσιμότητα των υπογείων υδατικών αποθεμάτων της περιοχής αλλά και να αναβαθμίσει το παράκτιο οικοσύστημα, το οποίο αποτελεί το βασικότερο άξονα της αναπτυξιακής προοπτικής των δύο Δήμων.

Παράλληλα, με βασική επιλογή την ανάκτηση του νερού για χρήσεις άρδευσης καλλιεργειών αλλά και αστικού πρασίνου, εξοικονομείται πολύτιμος φυσικός πόρος και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αναγέννησης της πρωτογενούς δραστηριότητας στη περιοχή, αλλά και συναφών δραστηριοτήτων, άμεσα εξαρτώμενων από τη διαθεσιμότητα νερού (π.χ. πάρκα αναψυχής, γήπεδα γκόλφ, κλπ).

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος, οι κάτοικοι της περιοχής απαλλάσσονται από το οικονομικό κόστος εκκένωσης των βόθρων αλλά και τις αρνητικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και των υπόγειων υδροφορέων.

Με το σχεδιασμό αυτό επιτυγχάνεται με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά τρόπο η συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και η απαλλαγή από τα πρόστιμα που καταβάλλονται λόγω της βασικής αυτής έλλειψης υποδομής αποχέτευσης και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στους δύο αυτούς δήμους της Αττικής.

eydap1 3

Το νέο έργο θα εξασφαλίσει με την ολοκλήρωσή του υποδομές αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης αρχικά για συνολικό πληθυσμό 90.000 Ισοδύναμους Κατοίκους (εκτίμηση έτους 2020) και σταδιακά θα καλύψει τις ανάγκες της εκτιμώμενης πληθυσμιακής εξέλιξης στη περιοχή, περιλαμβανομένων των επισκεπτών και τουριστών της θερινής περιόδου, οι οποίες ανέρχονται σε 180.000 ΙΚ (έτος 2040) μέχρι το 2060 όπου η ανάπτυξη του πληθυσμού της περιοχής εξυπηρέτησης εκτιμάται ότι θα ανέρθει σε 225.000 ΙΚ.

Η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται με την εφαρμογή της πλέον προχωρημένης διαθέσιμης τεχνολογίας επεξεργασίας, αυτής των Βιολογικών Αντιδραστήρων Μεμβρανών (MBR). Με σεβασμό στις αγροτικές χρήσεις και στο τοπίο της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασης σχεδιάζονται εκτεταμένες περιμετρικές φυτεύσεις πρασίνου.

Ένα υπερσύγχρονο και με μοντέρνο σχεδιασμό κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνοδεύει το έργο με στόχο να αποτελέσει πόλο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στην ορθολογική διαχείριση του νερού, με στόχο στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανακτημένου νερού για την άρδευση πρασίνου και καλλιεργειών.

Με κατάλληλο σχεδιασμό η εγκατάσταση και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εντάσσονται στο τοπίο ενώ προβλέπεται η δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναψυχής και ανάπτυξης δραστηριοτήτων όπως ποδηλατόδρομοι και χώροι περιπάτου συνδέοντας την εγκατάσταση με τη ευρύτερη περιοχή.

eydap1 1

Ιστορικό

Έπειτα από προσπάθειες 20 ετών, η περιοχή των Βορείων Μεσογείων βρίσκει λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων.

Αποτέλεσμα της εντατικής συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ και των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος, αποτελεί ο επανα-σχεδιασμός των έργων συλλογής, επεξεργασίας και ανάκτησης των αστικών λυμάτων στη βάση σύγχρονων αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για το σύνολο της Αττικής.

Ο σχεδιασμός των έργων έγινε αποδεκτός από τα Δημοτικά Συμβούλια των εξυπηρετούμενων Δήμων, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 100/2016) και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου αρ. 380/2016)

Στρατηγική σημασία στο νέο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, πέραν των προφανών ωφελειών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, έχει η ανάδειξη της αναπτυξιακής προοπτικής του έργου και του σχεδιασμού των έργων συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων με στόχο την παραγωγή ανακτημένου νερού και την επαναχρησιμοποίησή του για άρδευση και περιαστική χρήση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Η βασική αυτή επιλογή υποστηρίζεται τεχνικά από τη σημαντική μείωση του μεγέθους του έργου, το οποίο αποκτά πλέον τοπικό χαρακτήρα (εξυπηρέτηση των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος) αλλά και από ουσιαστικές τεχνικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση του ιδιαίτερα υψηλού βαθμού επεξεργασίας που απαιτείται για την επαναχρησιμοποίηση.

ΚΕΛ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ & ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

eydap1 2

Γενική Διάταξη Έργων

Οι αυστηρές προδιαγραφές προεπεξεργασίας των λυμάτων, η εφαρμογή προχωρημένης επεξεργασίας (τριτοβάθμια επεξεργασία με σύστημα βιομεμβρανών), η απολύμανση των ανακτημένων λυμάτων με συνδυασμό συστήματος υπεριώδους ακτινοβολίας και μεταχλωρίωσης καθιστούν ρεαλιστική την προοπτική ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των αστικών λυμάτων στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος με κύριο άξονα την αξιοποίηση του ανακτημένου νερού σε τοπικό επίπεδο.

Αυστηρές προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος εξασφαλίζονται με τεχνικές επιλογές όπως η πλήρης σταθεροποίηση της παραγόμενης ιλύος, η κάλυψη και απόσμηση του συνόλου των δυνητικά οχλουσών μονάδων, η υιοθέτηση πολλαπλών μέτρων έναντι αστοχιών των έργων όπως ο υψηλός βαθμός εφεδρείας εξοπλισμού και η πρόβλεψη δεξαμενής έκτακτων συνθηκών.

Εκτενείς παρεμβάσεις ανάπλασης σε μία διευρυμένη έκταση στη περιοχή ανάπτυξης των έργων επεξεργασίας, αναβαθμίζουν ουσιαστικά την περιβαλλοντική λειτουργία του ΚΕΛ και στοχεύουν στην πλήρη ενσωμάτωση των έργων στον λειτουργικό ιστό της τοπικής κοινωνίας.

eydap1 10

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το ΚΕΛ Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων–Αρτέμιδος φιλοδοξεί να είναι το πρώτο έργο τέτοιας κλίμακας, το οποίο θα είναι ανοικτό στους πολίτες που εξυπηρετεί μέσα από ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το οποίο θα κατασκευαστεί στο χώρο του.

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα φιλοξενούνται εκτενείς δράσεις για την περιβαλλοντική ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα προστασίας των υδάτινων πόρων, επαναχρησιμοποίησης και ορθολογικής διαχείρισης του νερού.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προβλέπεται να κατασκευαστεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του γηπέδου του ΚΕΛ με ανεξάρτητη είσοδο και διαθέτει αίθουσες προβολών, διαλέξεων γραφεία και κυλικείο. Το κτίριο είναι υπόσκαφο με φυτεμένο δώμα και άλλα βιοκλιματικά στοιχεία, όπως φωτοβολταϊκά και βιοκλιματικά στέγαστρα.

Στον εξωτερικό του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης χώρο διαμορφώνονται υδάτινες επιφάνειες – λίμνες με νούφαρα και χρυσόψαρα, καθώς και εκτεταμένος χώρος με ανθόκηπους και λαχανόκηπους οι οποίοι αρδεύονται με το ανακτημένο νερό.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχεδιασμένο με αρχές Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εγκατάστασης αφού μέσω των προγραμμάτων του στοχεύει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους, καλλιεργητές και άλλους χρήστες για την υψηλή ποιότητα του ανακτημένου νερού και τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης και των εφαρμογών Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.

eydap1 13

Ολοκληρωμένη Προστασία του Περιβάλλοντος

Με τον σχεδιασμό που έχει επιτευχθεί με την συνεργασία της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και των δύο δήμων, επιλύεται το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων τους προστατεύοντας το μοναδικό παράκτιο οικοσύστημα, την ποιότητα των κολυμβητικών ακτών αλλά και το τοπίο της περιοχής.

 

eydap1 4

eydap1 11

eydap1 9

eydap1 7

eydap1 6

eydap1 8

eydap1 12

eydap1 5

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here