Αρχική Ενέργεια Πηγές ΥΠΕΝ: Έχουν καλυφθεί οι υποχρεώσεις της χώρας για την ενεργειακή απόδοση

Πηγές ΥΠΕΝ: Έχουν καλυφθεί οι υποχρεώσεις της χώρας για την ενεργειακή απόδοση

0
Διαφήμιση

Έχουν καλυφθεί οι υποχρεώσεις της χώρας σε σχέση με τη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, ανέφεραν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή τη σημερινή καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σήμερα ότι η Ελλάδα παραβιάζει την κοινοτική οδηγία 2010/31/ΕΕ «περί ενεργειακής αποδόσεως των κτιρίων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η καταδικαστική απόφαση ελήφθη, επειδή τα τελευταία στοιχεία στάλθηκαν αφού είχε κλείσει ο φάκελος που μελέτησαν οι δικαστές. «Δεδομένου ότι συνήθης πρακτική είναι να δίδεται τρίμηνη παράταση συμμόρφωσης, προσθέτουν, είναι προφανές ότι πλέον έχει λήξει το θέμα».

Αναλυτικά το χρονικό της υπόθεσης σύμφωνα με το ΥΠΕΝ έχει ως εξής:

-Το άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων καθιερώνει την υποχρέωση των κρατών-μελών να προσδιορίζουν το βέλτιστο, από πλευράς κόστους, επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (cost optimal) και σύγκρισης των αποτελεσμάτων των υπολογισμών αυτών με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Η οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 4122/2013.

-Η πρώτη έκθεση, με όλα τα δεδομένα υπολογισμού, τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς αυτούς, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών, έπρεπε να είχαν σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 21.03.2013.

-Με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις ελληνικές αρχές αίτημα για την υποβολή της ανωτέρω έκθεσης (09.04.2013). Ένα χρόνο αργότερα, η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου (υπουργός ήταν ο Γιάννης Μανιάτης) προέκρινε επιστημονική ομάδα υλοποίησης να εκπονήσει μελέτες για:

α)τον “καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων”

την “κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας” (απαίτηση που πηγάζει από το άρθρο 9 της οδηγίας)

Εξαιτίας της καθυστέρησης, τον Ιούλιο του ίδιου έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε τη διαδικασία παράβασης (11.07.2014).

-Η νέα πολιτική ηγεσία έθεσε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της απαιτούμενης μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, την άνοιξη του 2015 (22.04.2015) στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ενδιάμεση έκθεση για τη χρήση «μονοκατοικίες». Καθώς, όμως, τους επόμενους μήνες δεν ακολούθησαν τα υπόλοιπα απαιτούμενα κείμενα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το φθινόπωρο να εναγάγει την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο (υπόθεση C-160/16).

-Με την 170914/109/22.01.2016 απόφαση του γενικού γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών συγκροτήθηκε ενδεκαμελής συντονιστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων και συνεπικουρείται τεχνικά και επιστημονικά από επιμέρους θεματικές ομάδες εργασίας, με σκοπό:

α) τον προσδιορισμό των βέλτιστων, από πλευράς κόστους, επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων

β) την αναθεώρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ)

γ) την κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ)

-Τελικά το Μάιο του 2016 (25.05.2016), στάλθηκε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η έκθεση cost optimal για τη χρήση «μονοκατοικίες». Στα τέλη του έτους (22.12.2016), ακολούθησε η αντίστοιχη έκθεση για τη χρήση «πολυκατοικίες» και αναθεωρημένη εκδοχή της έκθεσης για τη χρήση «μονοκατοικίες». Τον Ιανουάριο (31.01.2017), στάλθηκε το κείμενο με τα συμπεράσματα και τη σύγκριση των ανωτέρω εκθέσεων με τις ελάχιστες απαιτήσεις του υφιστάμενου ΚΕΝΑΚ. Τέλος, τον Φεβρουάριο (22.02.2017) στάλθηκε η πρώτη έκδοση της έκθεσης για τη χρήση «τριτογενής τομέας».

Διαβάστε ακόμα: Ευρωδικαστήριο: Η Ελλάδα παραβιάζει την οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here