Αρχική Περιβάλλον Έρευνα: Οι περιβαλλοντικές προσπάθειες των ΜμΕ επικεντρώνονται σε «γρήγορες λύσεις»

Έρευνα: Οι περιβαλλοντικές προσπάθειες των ΜμΕ επικεντρώνονται σε «γρήγορες λύσεις»

0
Διαφήμιση

Την τάση να μην αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της οικονομικής απόδοσης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) που προσφέρει η τεχνολογία, έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα της Epson που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 100 υπαλλήλους ΜμΕ, στο διάστημα Οκτωβρίου 2016-Ιανουαρίου 2017.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, απλές αλλαγές στην εκτύπωση θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ισχύος, τα απόβλητα και το κόστος.

“Καθώς η δέσμευση ως προς τις περιβαλλοντικές ενέργειες ενισχύεται και ως προς το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και σε επιχειρηματικό και κοινωνικό επίπεδο”, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Epson σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, “διαπιστώθηκε ότι ενώ οι υπάλληλοι υποστηρίζουν τις περιβαλλοντικές δράσεις, οι επιχειρήσεις υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή τους”.

Οι περιβαλλοντικές προσπάθειες των επιχειρήσεων εξακολουθούν να επικεντρώνονται σε «γρήγορες λύσεις», όπως είναι η ανακύκλωση χαρτιού και ο φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης, για τις οποίες το 63,5% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήδη εφαρμόζονται. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν αξιοποιούνται πιο μακροπρόθεσμες ευκαιρίες με μεγαλύτερο αντίκτυπο, όπως είναι η διερεύνηση των τεχνολογιών που εφαρμόζονται και οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, μόλις ένας στους τρεις (30%) ερωτηθέντες δήλωσε ότι η επιχείρηση εστιάζει στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής αποδοτικότητας και μόνο το 36% είπε ότι καταβάλλουν προσπάθειες για τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα.

Σύμφωνα με την EPSON, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη βιωσιμότητα μπορεί να έχει χαμηλή προτεραιότητα στην εταιρική ατζέντα λόγω των χρονικών και οικονομικών απαιτήσεων που θεωρείται ότι συνεπάγεται η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, με το 28% των ερωτηθέντων να συμφωνούν ότι η εστίαση στην ανάληψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος θα γινόταν μόνο εάν η υλοποίησή τους δεν συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος. Επιπλέον, ενώ το 39% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η σημασία που αποδίδεται στη βιωσιμότητα από την επιχείρησή τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, το 8% παραδέχονται ότι αυτές οι προσπάθειες γίνονται μόνο για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις.

Ταυτόχρονα, μόνο το 41% των ερωτηθέντων αναγνώρισαν τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. Σε μια εποχή κατά την οποία η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυξάνεται σε πολλούς κλάδους και επιχειρήσεις, είναι γεγονός ότι πρόκειται για έναν τομέα μέσω του οποίου αυτές μπορούν να ωφελήσουν το περιβάλλον σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, αλλά και να βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Όπως σημειώνεται, οι πρακτικές εκτύπωσης και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ένας τομέας στον οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επιτύχουν εύκολη εξοικονόμηση. Οι ερωτηθέντες ανέμεναν μείωση της παραγωγικότητάς τους κατά σχεδόν ένα τέταρτο (19%), εάν η εκτύπωση δεν ήταν πλέον διαθέσιμη στον οργανισμό τους. Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση των πρακτικών εκτύπωσης. Η έρευνα επισημαίνει ότι το 47% των εκτυπώσεων απορρίπτονται αμέσως ή απαιτούνται για πολύ βραχυπρόθεσμη χρήση. Συγκεκριμένα, το 29% των εκτυπώσεων δεν συλλέγονται ποτέ από τους εκτυπωτές, κάτι που υποδεικνύει ότι απαιτείται αξιολόγηση των πολιτικών εκτύπωσης και καλύτερος έλεγχος του τρόπου διαχείρισης των εκτυπώσεων.

«Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν διάφορες λύσεις για την καλύτερη διαχείριση των εκτυπώσεων», δηλώνει η Μαρία Μάσσιου, διευθύντρια Γραφείου, Epson Hellas. «Η έρευνα επισημαίνει ότι περισσότερες από τις μισές (57%) επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης, ως προεπιλογή στους εκτυπωτές τους, ενώ, αντιμετωπίζοντας μόνο αυτό το ζήτημα, μπορούν να μειώσουν κατά το ήμισυ την κατανάλωση χαρτιού. Επιπλέον, ο έλεγχος της τεχνολογίας εκτύπωσης που εφαρμόζεται μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη και εξοικονόμηση κόστους. Η τεχνολογία inkjet μπορεί να μειώσει το κόστος της εκτύπωσης κατά 50%, σε σύγκριση με την τεχνολογία laser, αλλά και να μειώσει την κατανάλωση ισχύος και τα απόβλητα έως 96% και 94% αντίστοιχα. Πέραν αυτού, οι υπηρεσίες διαχειριζόμενης εκτύπωσης προσφέρουν μια λύση για τον έλεγχο και τον καθορισμό του όγκου και του κόστους των εκτυπώσεων».

Ένα ποσοστό της τάξης του 95% των υπαλλήλων πιστεύουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική και ότι είναι πιθανό οι ίδιοι να υποστηρίξουν ενεργά μελλοντικές σχετικές προσπάθειες. Σε γενικές γραμμές, μόνο το 16% των επιχειρήσεων δεν προσπαθούν καθόλου να εφαρμόσουν οικολογικές πρωτοβουλίες. Παρόλο που πρέπει να διανυθεί ακόμα αρκετή απόσταση ώστε να ευθυγραμμιστούν οι υπάλληλοι και οι επιχειρήσεις, ως προς το ενδιαφέρον σχετικά με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών, αυτό που έχει σημασία για τις επιχειρήσεις είναι να αντιληφθούν τα πρόσθετα οφέλη στην αποδοτικότητά τους που μπορούν να επέλθουν με τις κατάλληλες ενέργειες.

Στο μέλλον, τεχνολογίες όπως το PaperLab της Epson, ένα σύστημα κατασκευής χαρτιού στο γραφείο με δυνατότητες παραγωγής νέου χαρτιού από άχρηστα χαρτιά που έχουν τεμαχιστεί με ασφάλεια και προϋποθέτει ελάχιστη χρήση νερού, θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο προσέγγισης της ανακύκλωσης στα γραφεία. Και με το 64% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι οι προσπάθειες ανακύκλωσης γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές στο γραφείο τους, αυτή θα είναι μια σημαντική πρόοδος προς όφελος των επιχειρήσεων, αλλά και του περιβάλλοντος.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – Κερδίστε διακοπές στο 4* Arcadia Resort
Επόμενο άρθροΑπό 24 Απριλίου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τα ΕΛΤΑ