Αρχική Προστασία - Αναπλάσεις ΚΥΑ για επιτάχυνση της οριοθέτησης και προστασίας των ρεμάτων

ΚΥΑ για επιτάχυνση της οριοθέτησης και προστασίας των ρεμάτων

0

Με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος που ισχύει αντιμετωπίζει το βασικό θέμα της προστασίας και της οριοθέτησης των υδατορεμάτων και προβλέπει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών υδραυλικής μελέτης του Φακέλου Οριοθέτησης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η ΚΥΑ αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την επίσπευση των διαδικασιών οριοθέτησης ρέματος, οι οποίες μέχρι και σήμερα ήταν ασαφείς και χρονοβόρες.

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, νέα ΚΥΑ θέτοντας για πρώτη φορά κανόνες για τη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης αναμένεται να βοηθήσει: (α) τους μελετητές στη σύνταξη των σχετικών μελετών και (β) τις υπηρεσίες που ελέγχουν και εγκρίνουν τις μελέτες αυτές. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των οριοθετήσεων με επιστημονική τεκμηρίωση και σε συντομότερο χρόνο.

Η οριοθέτηση των ρεµάτων στη χώρα μας κρίνεται από το ΥΠΕΝ ως βασικός παράγοντας για την προστασία τους και ταυτόχρονα πολυσύνθετο ζήτημα. Η πολυπλοκότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στους παρακάτω λόγους:

  • στην υδρολογική μεταβλητότητα των υδατορεμάτων και την ελλιπή διαχείριση των υδάτων τους: πλημμυρικές παροχές το χειμώνα, μειωμένη η μηδενική ροή το καλοκαίρι,
  • στην έλλειψη ενιαίας καταγραφής της θέσης και των χαρακτηριστικών τους,
  • στη πληθώρα και ασάφεια διάσπαρτων σχετικών νομοθετικών διατάξεων, που πολλές φορές αλληλο-επικαλύπτονται,
  • στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων για τον έλεγχο και τη προστασία τους.

Σημειώνεται ότι στη νέα ΚΥΑ που έχει εκδοθεί από τις 16 Φεβρουαρίου 2017 υπάρχει μεταβατική πρόβλεψη για τους φακέλους οριοθέτησης που έχουν κατατεθεί προς έγκριση πριν την έκδοσή της, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here