Αρχική Ειδήσεις Τα μέτρα της Κομισιόν για την «καθαρή ενέργεια»

Τα μέτρα της Κομισιόν για την «καθαρή ενέργεια»

0
Διαφήμιση

Δέσμη μέτρων με στόχο να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ανταγωνιστικότητά της, καθώς η μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας μεταβάλλει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές παρουσίασε η Κομισιόν.

Η Επιτροπή επιθυμεί να έχει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στη μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας, και όχι μόνον να προσαρμοστεί σε αυτήν τη διαδικασία.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ΕΕ και την επίτευξη απασχόλησης και ανάπτυξης για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι προτάσεις έχουν τρεις κύριους στόχους:

  • να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση,
  • να εδραιωθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στο πεδίο της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και
  • να διασφαλιστούν δίκαιοι συναλλακτικοί όροι για τους καταναλωτές.

Οι καταναλωτές θα έχουν ενεργό και κεντρικό ρόλο στις ενεργειακές αγορές του μέλλοντος.

Οι καταναλωτές σε όλη την ΕΕ θα έχουν μελλοντικά στη διάθεσή τους μεγαλύτερη επιλογή προσφορών, πρόσβαση σε αξιόπιστα εργαλεία σύγκρισης των τιμών της ενέργειας και τη δυνατότητα να παράγουν και να πωλούν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια.

Η αυξημένη διαφάνεια και η βελτίωση της νομοθεσίας προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στην κοινωνία των πολιτών για μεγαλύτερη συμμετοχή στο ενεργειακό σύστημα και καλύτερη ανταπόκριση στα μηνύματα που δέχονται όσον αφορά στις τιμές της ενέργειας.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των πλέον ευάλωτων καταναλωτών.

Οι προτάσεις αφορούν όλους τους τομείς που είναι συναφείς με τις καθαρές μορφές ενέργειας: η έρευνα και η καινοτομία, οι δεξιότητες, τα κτήρια, η βιομηχανία, οι μεταφορές, ο ψηφιακός κλάδος, η χρηματοδότηση είναι μερικά μόνο παραδείγματα.

Οι προτάσεις της Επιτροπής «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» αποσκοπούν να δείξουν ότι η μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια αποτελεί τον αναπτυξιακό κλάδο του μέλλοντος με τις καλύτερες προοπτικές για «έξυπνο χρήμα» (“smart money”).

Ο τομέας των καθαρών μορφών ενέργειας προσέλκυσε το 2015 συνολικές επενδύσεις άνω των 300 δισ. ευρώ. Η ΕΕ είναι σε καλή θέση για να χρησιμοποιήσει τις πολιτικές της στο πεδίο της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας ώστε η μετάβαση αυτή να προσφέρει απτά οφέλη για τη βιομηχανία.

Με την κινητοποίηση έως 177 δισ. ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων ετησίως από το 2021 και κατόπιν, η δέσμη αυτή μπορεί να δημιουργήσει έως 1% αύξηση του ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία και να δημιουργήσει 900 000 νέες θέσεις εργασίας.

Η δέσμη νομοθετικών προτάσεων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» καλύπτει την ενεργειακή απόδοση, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τους κανόνες διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Ένωση.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει έναν νέο δρόμο προς τον οικολογικό σχεδιασμό, καθώς και στρατηγική για συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα. 

Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης μέτρα με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας σε θέματα καθαρής ενέργειας και την ανακαίνιση των κτιρίων της Ευρώπης.

Προβλέπει επίσης μέτρα για την ενθάρρυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, την προώθηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και τον μετριασμό του αντίκτυπου στην κοινωνία από τη μετάβαση στις καθαρές μορφές ενέργειας.

Ιστορικό

Τον Οκτώβριο 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ με ορίζοντα το 2030, με τον εξής φιλόδοξο εσωτερικό στόχο: τουλάχιστον 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030. Η συμφωνία του Παρισιού δικαιώνει την προσέγγιση της ΕΕ. Η εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποτελεί προτεραιότητα για να δοθεί συνέχεια στη Συμφωνία του Παρισιού.

Η ΕΕ σταθεροποιεί το πρόσφορο περιβάλλον για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με μέσο ένα ευρύ φάσμα διαδραστικών πολιτικών και εργαλείων που εντάσσονται στη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση, μία από τις 10 προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει βασικές προτάσεις για την υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για μείωση των αερίων θερμοκηπίου έως το 2030. Το 2015, παρουσίασε πρόταση μεταρρύθμισης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) ώστε να εξασφαλίσει ότι ο τομέας της ενέργειας και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες επιτυγχάνουν τις απαιτούμενες μειώσεις εκπομπών. Το καλοκαίρι του 2016, η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε άλλους βασικούς τομείς της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι σημερινές προτάσεις παρουσιάζουν τις βασικές νομοθετικές πράξεις που εναπομένουν προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως το ενωσιακό πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, κυρίως όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση.

Όλες οι νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή το 2015 και το 2016 θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Όλα τα έγγραφα της δέσμης μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here