Αρχική Ενέργεια Η διαχείριση ενέργειας το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τα ξενοδοχεία

Η διαχείριση ενέργειας το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τα ξενοδοχεία

0
Διαφήμιση

Η διαχείριση της ενέργειας είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται όλο και πιο έντονα στην ημερήσια διάταξη πολλών οργανισμών. Η συστηματική και διαφανής διαχείριση των ενεργειακών ροών μιας επιχείρησης αποτελεί τη βάση για σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της.

Τα κτίρια του τριτογενή τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι καταναλώνουν το 40% της συνολικής ενέργειας και εκπέμπουν το 36% των αερίων του θερμοκηπίου. Ιδιαίτερα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες φυσικών πόρων και ενέργειας και κατατάσσονται μεταξύ των 5 πιο ενεργοβόρων τύπων κτιρίων στον τριτογενή τομέα.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα συλλογικά διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας στον ξενοδοχειακό τομέα, εκτιμάται ότι 97,5 TWh ενέργειας χρησιμοποιήθηκαν σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο το 2001, από τις οποίες 39 TWh αφορούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ενέργειας προέρχεται από ορυκτές πηγές, καθώς και τη συμβολή του ξενοδοχειακού τομέα στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή, εκτιμάται ότι περιλαμβάνει εκπομπές μεταξύ 160 – 200 kg CO2/m2, ανάλογα με το μείγμα καυσίμου που χρησιμοποιείται για την παροχή ενέργειας.

Επίσης ο μέσος όρος της κατανάλωσης ενέργειας από τα ξενοδοχεία βρίσκεται στο εύρος 305-330 ΚWh/m2/έτος.

Στα πλαίσια αυτά, το διεθνές πρότυπο ISO 50001 μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο της ξενοδοχειακής επιχείρησης, καθώς προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης.

Το ISO 50001 καθιερώνει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων διαχείρισης της ενέργειας και συστηματικής παρακολούθησης των ενεργειακών μεταβλητών.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των ενεργειακών θεμάτων της ξενοδοχειακής επιχείρησης με σκοπό:

τη συστηματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων και την αποφυγή αδικαιολόγητης σπατάλης,

την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της μείωσης των εκπομπών CO2,

τη μείωση κόστους της ενέργειας και κατά συνέπεια του λειτουργικού κόστους,

την επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής αυτονομίας,

τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης της επιχείρησης,

τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης,

τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας ΕΕ/2012/27 και του Ν. 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση,

την προσέλκυση των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων τουριστών,

τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το κοινό και τρίτους και σύνδεση της με τις αξίες της αειφορίας,

την επίτευξη στόχων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

 

Πηγή: tornosnews

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here