Αρχική Ειδήσεις Μειωμένα πρόστιμα και παράβολα στο ν/σ για τα αυθαίρετα

Μειωμένα πρόστιμα και παράβολα στο ν/σ για τα αυθαίρετα

0
Διαφήμιση

Μειωμένα πρόστιμα και παράβολα για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, εκπτώσεις για κατηγορίες πολιτών, προβλέπει μεταξύ άλλων το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αυθαίρετη δόμηση, ενώ διευρύνονται και οι κατηγορίες κτισμάτων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος με τίτλο «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η προθεσμία για υπαγωγή στον νέο νόμο είναι μέχρι 08/10/2018, σε αυτόν μπορούν να υπαχθούν και όσοι δεν ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με βάση τους προηγούμενους νόμους με συμψηφισμό των προστίμων που έχουν καταβάλει, οι δόσεις του προστίμου από 60 γίνονται 80, ενώ διατηρείται η «κόκκινη γραμμή» του προηγούμενου νόμου και δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμιά ρύθμιση αυθαίρετο που κατασκευάστηκε μετά τις 28.7.2011.

Στις νέες ρυθμίσεις του περιλαμβάνεται η σύνδεση του αριθμού οικοδομικής άδειας με τα δελτία αποστολής οικοδομικών υλικών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι στα δελτία αποστολής οικοδομικών υλικών αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της οικοδομικής αδείας ή τυχόν άλλα στοιχεία νομιμότητας του κτηρίου που ανεγείρεται, αποπερατώνεται ή επισκευάζεται.

Για τα κτίσματα που εντοπίζονται, είτε από υπάλληλο του αρμόδιου Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, είτε από αστυνομικό όργανο, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι παρών ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, κατά την ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ’ αυτοφώρω) και δεν υπάρχει έγκυρη πινακίδα του έργου, κατεδαφίζονται άμεσα και το αργότερο εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία εντοπισμού με απόφαση του διευθυντή του αρμοδίου Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο δόμησης, θεσπίζεται διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας προαιρετική για τα κτήρια επιφάνειας μικρότερης των 3.000 τ.μ. και υποχρεωτική για τα κτήρια μεγαλύτερης των 3.000 τ.μ. Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας χορηγείται σε 15 ημέρες από την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών.

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει εκ νέου τα της ταυτότητας των κτηρίων. Μεταξύ άλλων οι υφιστάμενες κατοικίες θα πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα σε 5 χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου. Για την εκπλήρωση και την ταχεία πρόοδο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς και ολοκλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθορίζεται αποκλειστικά ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης Τίτλων Δικαιώματος Συντελεστή Δόμησης, μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος που ονομάζεται «Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων». Σκοπός της είναι η αξιοποίηση και διαχείριση δικαιωμάτων και αξιών δόμησης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, για την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της δίκαιης ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών αναπτύσσονται και οργανώνονται οι ΖΑΕΣ (Ζώνες Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή).

Εξάλλου, συστήνεται Γενική Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος (ΠΑΔΟΠ) που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και σκοπό έχει την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο, τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος λαμβάνει πόρους που προέρχονται από τη διαδικασία δήλωσης των αυθαιρέτων.

Τα παράβολα για την υπαγωγή στη ρύθμιση έχουν ως εξής: 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ. (μειώθηκε), 500 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ., 1.000 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ. και 10.000 ευρώ για κτήριο/χρήση μεγαλύτερα των 5.000 τ.μ.

Έκπτωση επί των προστίμων έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι για την υπαγωγή στον νόμο της κύριας κατοικίας τους. Ορίζεται ότι καταβάλλουν 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ενώ τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων. Ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου καταβάλλουν άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για την κύρια κατοικία τους.

Για όλους όσοι δηλώσουν το αυθαίρετό τους, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται: α) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως την 08/02/2017, β) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/02/2017 έως την 08/08/2017.

Αντίθετα αυξάνεται: α) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018 και β) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά την 09/02/2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here