Αρχική Ειδήσεις Αύξηση Παραγωγής και κερδοφορίας το α΄ εξάμηνο 2016 για την INTERLIFE

Αύξηση Παραγωγής και κερδοφορίας το α΄ εξάμηνο 2016 για την INTERLIFE

0
Διαφήμιση

Αύξηση κατά 2,36% στην παραγωγή Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατέγραψε η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ το α’ εξάμηνο του 2016 έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2015.

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 1,47% συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης της αύξησης του φόρου ασφαλίστρων από την εταιρία.

Η Εταιρία κατέγραψε για μία ακόμα περίοδο Κέρδη προ Φόρων ύψους 3,28 έναντι 1,27 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, όπως ανελλιπώς κάνει τα τελευταία 8 χρόνια.

Η INTERLIFE, σε αντίθεση με το γενικότερο οικονομικό κλίμα της περιόδου που διανύουμε, κατέγραψε επίσης εντυπωσιακή αύξηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της κατά 4,38% από 1/1/2016.

Άνοδος σημειώθηκε επίσης και στα υπόλοιπα μεγέθη της Εταιρίας με το σύνολο του Ενεργητικού να αυξάνεται κατά 5,92%, το σύνολο των Επενδύσεων & Διαθεσίμων κατά 6,45% (139,65 εκατ. €), ενώ τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 3,3% (49,43 εκατ. €) μετά την αφαίρεση της διανομής Μερίσματος στους μετόχους ποσού 0,03€ ανά μετοχή σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι Καθαρές Αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής Ασφαλιστικών Προβλέψεων) μειώθηκαν κατά 16,98%, ενώ, παρά την αύξηση του προσωπικού, τα Λειτουργικά και λοιπά Έξοδα μειώθηκαν κατά 3,67%, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά τόσο τη συνέπεια της εταιρίας απέναντι στους πελάτες της όσο και τη συνετή διαχείριση των εξόδων της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here