Αρχική Ειδήσεις Να ακυρωθεί η ιδιωτικοποίηση του νερού απαιτούν 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ

Να ακυρωθεί η ιδιωτικοποίηση του νερού απαιτούν 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ

0
Διαφήμιση

Μπλόκο” στην ιδιωτικοποίηση του νερού (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) προτίθενται να βάλουν 11 περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις, ενώ την ίδια στιγμή η μη κυβερνητική οργάνωση SAVEGREEKWATER παραθέτει τα νομικά επιχειρήματα και τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν ώστε να καταστεί η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης άκυρη.

Ειδικότερα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, και WWF Ελλάς εκφράζουν την αντίθεσή τους.

Όπως τονίζουν, “μετά την ψήφιση του νομοσχέδιου για τη δημιουργία του υπερταμείου και την ένταξη σε αυτό της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές και προσθήκες, καλούμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το νερό ως δημόσιο αγαθό και περιβαλλοντικό – φυσικό πόρο και άμεσα να δεσμευτεί με ξεκάθαρο τρόπο, για τα παρακάτω”:

Δημόσια, βιώσιμη, ορθολογική και μη κερδοσκοπική διαχείριση των υδατικών πόρων. Διασφάλιση ότι οι εταιρείες διαχείρισης του πόσιμου νερού θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της δημόσιας, ορθολογικής και ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους πολίτες και όχι με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

Διασφάλιση ότι η κλιμακωτή τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, θα εξυπηρετεί την ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε καθαρό νερό συμβάλλοντας συγχρόνως στην καλή κατάσταση των υδατικών σωμάτων, και όχι τη δημιουργία μεγάλων εσόδων – υπεραξιών από κατανάλωση νερού.

Άμεση διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τα αναγκαία απαραίτητα έργα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων.

‘Άμεση λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και των Συμβουλίων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, άμεση δημιουργία Ανεξάρτητης Διαχειριστικής Αρχής για τον έλεγχο των μέτρων της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της τιμολόγησης των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Άμεση ολοκλήρωση των μελετών Λεκανών Απορροής Ποταμών και των μελετών πλημμυρικών φαινομένων, ώστε να έχουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων υδατικών πόρων».

Σημειώνουν ότι την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ολομ. 1906/2014, σκέψη 22η), «η οποία δεσμεύει κάθε ελληνική κυβέρνηση, το νερό καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω και η ύδρευση αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας που είναι απολύτως αναγκαία για την υγιεινή διαβίωση των πολιτών και δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας».

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό

Σύμφωνα δε με την περιβαλλοντική οργάνωση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι η χώρα διανύει μια περίοδο μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. “Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε τους, ήδη ποικιλοτρόπως επιβαρυμένους φυσικούς πόρους της χώρας, να παίζουν το ρόλο της Ιφιγένειας, με πρόσχημα την κάλυψη του χρέους, την εισροή κεφαλαίων, την προσέλκυση επενδυτών και την έξοδο από την οικονομική δυσπραγία”.

Το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό, ένας φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος που ανήκει σε κάθε έμβιο οργανισμό της γης και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο και δεν μπορεί να παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες από άλλα υλικά.

Το δημόσιο αγαθό – φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος υπερβαίνει την οποιαδήποτε έννοια ιδιοκτησίας ατόμων και κράτους. Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί μορφή «ιδιωτικής ιδιοκτησίας» του κράτους και ούτε αυτό δικαιούται να αποφασίζει αυθαίρετα πώς θα το διαχειριστεί και σε ποιους και με τι όρους θα το διαθέτει, ανάλογα με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν”, υπογραμμίζει.

Και καταλήγει: Η πρόσφατη ιστορία, βρίθει παραδειγμάτων άλλων χωρών, που υπέστησαν σημαντικές ζημίες σε κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, από τις συνεχείς παλινωδίες και τους «ακροβατισμούς» στη διαχείριση του νερού, για να επιστρέψουν στη μόνη δυνατότητα βιώσιμης διαχείρισής του: τη δημόσια.

Έτσι θα ακυρωθεί η ιδιωτικοποίηση των ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ

Μετά την υπερψήφιση της μεταβίβασης των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο, οι υπηρεσίες ύδρευσης έχουν ιδιωτικοποιηθεί κατά παράβαση του Συντάγματος, παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, αναφέρει η SAVEGREEKWATER και επιχειρηματολογεί ως εξής:

Ο έλεγχος των υπηρεσιών που μεταβιβάστηκαν στην ολότητά τους στο Υπερταμείο περνάει σε έναν φορέα που δεν είναι δημόσιος, σύμφωνα με τις ιδρυτικές του διατάξεις.

Οι ελληνικές κυβερνήσεις παύουν να έχουν τον έλεγχο της διαχείρισης των υπηρεσιών αυτών και αυτός περνάει στο Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου που ελέγχεται στην πράξη από τους δανειστές.

Οι δύο εταιρίες παύουν να έχουν ως σκοπό αυτόν που ορίζει το καταστατικό τους, δηλαδή την ύδρευση και την αποχέτευση Αθήνας και Θεσσαλονίκης και εργαλειοποιούνται προκειμένου να εξυπηρετήσουν ξένο προς τον ρόλο τους σκοπό, εκείνον του Υπερταμείου.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει την πώληση του 11% της ΕΥΔΑΠ και του 23% της ΕΥΑΘ με αποτέλεσμα να παραχωρήσει σε ιδιώτες επιπλέον θέσεις στο Δ.Σ. των εταιριών που σε συνδυασμό με μια «φιλική» προς τα συμφέροντά τους διοίκηση δύνανται να επιβάλλουν πλήρως την ατζέντα τους παρά την κατοχή μειοψηφικού ποσοστού.

Γι’ αυτό τον λόγο ανακοινώνουμε σήμερα πως η πρωτοβουλία μας σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς προχωρά σύμφωνα προς όσα ορίζει ο Νόμος στις απαραίτητες νομικές κινήσεις προκειμένου να ακυρωθεί η ένταξη των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο.

Παράλληλα με την νομική διαδικασία, συνεχίζουμε την εκστρατεία ενημέρωσης κατά της ιδιωτικοποίησης προκειμένου οι συμπολίτες μας να παραμένουν συνεχώς ενήμεροι για τις καταστροφικές συνέπειές της.

Τέλος, με δεδομένη την ουδετερότητα που θα πρέπει σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας να επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ως μέλος των θεσμών) σε σχέση με την δημόσια ή ιδιωτική διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης, απαιτούμε την δημοσιοποίηση οποιασδήποτε σχετικής αλληλογραφίας και των πρακτικών των συζητήσεων μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και θεσμών για το θέμα της μεταβίβασης των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο.

Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Έλληνες πολίτες έχουν επανειλημμένα εκφραστεί με επίσημο τρόπο και τίθενται στην συντριπτική τους πλειοψηφία κατά της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης.

Δεν νοείται διακυβέρνηση με βάση το Κράτος Δικαίου που δεν σέβεται αποφάσεις Ανώτατου Δικαστηρίου χώρας και δεν νοείται δημοκρατικό καθεστώς που αγνοεί επιδεικτικά τη βούληση των πολιτών.

Διαβάστε επίσης:  Συμφωνία με Γαλλία - Μητσοτάκης: «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα και τη Γαλλία»
Διαφήμιση
  • Διαβαστε περισσοτερα
  • νερό
Προηγούμενο άρθροINTERLIFE magazine: Κυκλοφόρησε το τεύχος Σεπτεμβρίου 2016
Επόμενο άρθρο51 Υποτροφίες COSMOTE ύψους €770.000 για πρωτοετείς φοιτητές με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here