Αρχική Ειδήσεις Στο επίκεντρο της Κομισιόν ο συντονισμός της ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών μελών

Στο επίκεντρο της Κομισιόν ο συντονισμός της ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών μελών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη της ΕΕ να συντονίσουν καλύτερα τους εθνικούς μηχανισμούς δυναμικότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας επισημαίνοντας ότι «οι μηχανισμοί δυναμικότητας που είναι άσκοποι και δεν έχουν σχεδιασθεί σωστά, μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, να παρεμποδίσουν τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και να οδηγήσουν στην καταβολή υπερβολικού τιμήματος για την ηλεκτρική ενέργεια εκ μέρους των καταναλωτών».

Όσον αφορά την Ελλάδα η επίτροπος Μαργκρέτ Βεστάγκερ δήλωσε πως συνιστά ειδική περίπτωση στον τομέα της ενέργειας αφού η εθνική αγορά δεν έχει διόλου απελευθερωθεί και τόνισε πως σταδιακώς η κατάσταση αυτή θα πρέπει να μεταβληθεί.

Η επίτροπος Μ. Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης σχετικής έκθεσης για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας τα εξής: «Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν πρέπει να αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος και οι μηχανισμοί δυναμικότητας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση αυτού του κινδύνου.

Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές δεν πρέπει να καταβάλλουν υπερβολικό τίμημα για την ηλεκτρική ενέργεια και ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να υπονομεύεται.

Από την έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο τα κράτη-μέλη αξιολογούν αν χρειάζονται μηχανισμοί δυναμικότητας και του τρόπου με τον οποίον τους σχεδιάζουν.

Ένας ορθά σχεδιασμένος μηχανισμός δυναμικότητας πρέπει να είναι ανοικτός και να επιτρέπει τη συνεκτίμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι δυνατόν να παρέχεται πέραν των συνόρων της ΕΕ, ώστε να συντελεί στην οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη».

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2015, η Επιτροπή άρχισε τομεακή έρευνα για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλίζεται ότι είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη επαρκής δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (οι λεγόμενοι «μηχανισμοί δυναμικότητας»).

Σκοπός της έρευνας ήταν να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς δυναμικότητας για να εξεταστεί, ειδικότερα, κατά πόσον εξασφαλίζουν επαρκή εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να στρεβλώνονται ο ανταγωνισμός ή οι εμπορικές συναλλαγές στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Κατά το προηγούμενο έτος, η Επιτροπή συγκέντρωσε μεγάλο όγκο στοιχείων από 120 και πλέον συμμετέχοντες στην αγορά και δημόσιους φορείς σχετικά με τους παλαιούς, τους υπάρχοντες και τους σχεδιαζόμενους μηχανισμούς δυναμικότητας σε 11 κράτη-μέλη – το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

Η Επιτροπή εντόπισε 28 μηχανισμούς δυναμικότητας, οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι διαφορετικά είδη. Το συνηθέστερο είδος είναι η στρατηγική εφεδρεία, βάσει της οποίας το κράτος χρηματοδοτεί συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μπορούν να τεθούν σε λειτουργία σε περίπτωση ανάγκης.

Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες εκ μέρους των κρατών-μελών καταδεικνύουν, όπως αναφέρει η Επιτροπή, μια γενική τάση προς την κατεύθυνση πιο ανοικτών μηχανισμών χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίοι είναι καταρχήν ανοικτοί στη συμμετοχή όλων των κατηγοριών προμηθευτών δυναμικότητας.

Ωστόσο, η σημερινή ενδιάμεση έκθεση καταδεικνύει επίσης την απουσία κατάλληλης και ολοκληρωμένης ανάλυσης εκ μέρους πολλών κρατών-μελών όσον αφορά την πραγματική ανάγκη για μηχανισμούς δυναμικότητας. Φαίνεται επίσης ότι ορισμένοι υφιστάμενοι μηχανισμοί δυναμικότητας θα μπορούσαν να είναι καλύτερα στοχευμένοι και αποδοτικότεροι από άποψη κόστους.

Τα πορίσματα αυτά δεν προδικάζουν την αξιολόγηση από την Επιτροπή της συμβατότητας οποιουδήποτε μηχανισμού δυναμικότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, για την οποία απαιτείται ανάλυση κατά περίπτωση.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here