Αρχική Ειδήσεις ΤΑΙΠΕΔ: Κανένας κίνδυνος για τα αρχαία του Αστέρα

ΤΑΙΠΕΔ: Κανένας κίνδυνος για τα αρχαία του Αστέρα

0

«Ο ναός του Απόλλωνος Ζωστήρα ρητά εξαιρείται από οποιαδήποτε αξιοποίηση, αφού δεν έχει μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ.

Βρίσκεται σε εγγύτητα με το ακίνητο, αλλά είναι σαφώς εκτός των ορίων της αξιοποίησης» επεσημαίνει σε επιστολή του προέδρου του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων Στέργιου Πιτσιόρλα προς το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Ο τελευταίος, με ανακοίνωσή του, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το σχέδιο αξιοποίησης του Αστέρα Βουλιαγμένης, ιδιαίτερα για την τύχη του ιερού του Απόλλωνα.

Στην επιστολή Πιτσιόρλα αναφέρεται, επίσης, πως «μικρή έκταση του περιβάλλοντα χώρου εμπίπτει στη ρύθμιση με ΕΣΧΑΔΑ, η οποία ορίζει την περιοχή αυτή ως ζώνη απολύτου προστασίας, η οποια παραμένει αδόμητη, σε συμφωνία με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑ ΠΚ/ΔΙ ΠΚΑ/ ΤΑΧ/Φ43211149/113904/13939/6398 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ ΑΑΠ/402/2013).

Άλλωστε, ο όποιος καθορισμός όρων δόμησης στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου μνημείου εκφεύγει της αρμοδιότητας του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο δεν είναι όργανο της Διοικησης, έχει δε ήδη πραγματωθεί με την παραπάνω υπουργική απόφαση».

Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ προσθέτει επίσης:

«Σημειώνω περαιτέρω ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτρέπεται η ένταξη σε Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης, ακινήτων, τμήματα των οποιων έχουν κηρυχθει αρχαιολογικοι χώροι, εφόσον οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τελούν υπό τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, τηρείται το σύνολο της νομοθεσιας περί προστασίας των αρχαιοτήτων, οι δε κατευθύνσε ις του ΕΣΧΑΔΑ τείνουν προς την διαφύλαξη, ανάδειξη και εν γένει προστασία των οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις τιθεται ειδικό πλαίσιο ρυθμίσεων, σύμφωνο προς τα ανωτέρω, εντός του οποιου κινειται ο Επενδυτής στο στάδιο χωροθέτησης της επενδυτικής πρότασης (ενδεικτικά ΣτΕ ΠΕ 363/2013, ΠΕ 29/2015 κλπ)».

«Το προσαρμοσμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης το οποίο εκπονείται από τους αρμοδίους φορείς τελεί σε πλήρη συμμόρφωση προς το εκδοθέν υπ’ αρ. 28/2015 Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το οποιο απορριφθηκε το αρχικό σχέδιο ΕΣΧΑΔΑ.

Ειδικότερα το υπό εκπόνηση σχέδιο ΕΣΧΑΔΑ, μέσω ευρύτατων προσαρμογών, προβλέπει σαφώς διευρυμένες εκτάσεις πρασίνου, ως ζώνες προστασίας φυσικού τοπίου, οι οποίες θα διαφυλάξουν τον χαρακτήρα του ακινήτου, με παράλληλη διατήρηση του φυσικού αναγλύφου και απαγόρευση κάθε νέας δόμησης».

«Επιπλέον, μειώνεται δραστικά ο αριθμός κατοικιών, αφού το προσαρμοσμένο ΕΣΧΑΔΑ επιτρέπει την ανοικοδόμηση, κατά μέγιστο, 15 ανεξαρτήτων κατοικιών.

Παράλληλα, μέριμνα λαμβάνεται προκειμένου να μην ανατρέττεται η κυρίαρχη χρήση του Τουρισμού, ενώ η περιορισμένη εισαγωγή χρήσης Κατοικίας έχει συνοδό χαρακτήρα, τελεί δε σε συνέργια με την κυρίαρχη χρήση του Τουρισμού και αποφεύγεται η δημιουργία οικισμού, αφού η συνολική δόμηση της ζώνης με χρήση κατοικίας δεν θα ξεπερνά τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα».

«Τέλος, θα περιέχει ειδικές προβλέψεις τόσο για την απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών, που δεν τελούν σε συμφωνία προς το φυσικό περιβάλλον, όσο και για την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού στις ακτές.

Περαιτέρω. εντός του ακινήτου προβλέπεται η διατήρηση ζώνης αρχαιολογικής προστασίας, πλήρους προστασίας, με πλήρη απαγόρευση δόμησης, με σκοπό την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ζώνη διάφορη του ναού του Απόλλωνος Ζωστήρος».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here