Αρχική Ειδήσεις Αξιοποίηση υδάτων στην Κρήτη από το ΙΓΜΕ

Αξιοποίηση υδάτων στην Κρήτη από το ΙΓΜΕ

0
Διαφήμιση

Με εντατικούς ρυθμούς υλοποιείται το Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Συνέχιση μετρήσεων παροχών σε θέσεις φραγμάτων» από την Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με στόχο την καλύτερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση επιφανειακών και υπογείων νερών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το ΙΓΜΕ, οι μετρήσεις αυτές συμπληρώνουν σημαντικές χρονοσειρές υδρολογικών και υδρογεωλογικών δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπόνηση κάθε είδους μελετών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων μικρής αλλά και μεγάλης κλίμακας.

Μέχρις στιγμής, στο Ερευνητικό Πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση, το ήμισυ του φυσικού αντικειμένου και ήδη έχουν συνταχθεί και έχουν παραδοθεί δυο τεύχη υδρολογικών και υδρογεωλογικών μετρήσεων.

Αντικείμενο του Ερευνητικού Προγράμματος είναι η καταγραφή των βροχοπτώσεων, με κατανομή των βροχομετρικών σταθμών που καλύπτει τις ιδιαίτερες υδρολογικές συνθήκες, τα κύρια υδροσυστήματα, τους σημαντικότερους υδροφόρους ορίζοντες και τους μελετούμενους μικρούς ταμιευτήρες (φράγματα και λιμνοδεξαμενές) σε μια από τις πλέον ξηροθερμικές περιοχές της χώρας.

Στόχος του έργου αποτελεί επίσης, η καταγραφή του όγκου των επιφανειακών απορροών σε λεκάνες που μελετούνται για την κατασκευή μικρών ταμιευτήρων (φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών) με αυτογραφικούς σταθμηγράφους, τοποθετημένους σε κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις.

Ανάμεσα στις μελέτες, περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση σημαντικών υδροφόρων οριζόντων, οι οποίοι καλύπτουν μεγάλο μέρος των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών και δέχονται πιέσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες με κίνδυνο την ποσοτική και ποιοτική τους υποβάθμιση.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here