Αρχική Ειδήσεις Έργα ενεργειακής υποδομής 150 εκατ ευρώ στην Ε.Ε

Έργα ενεργειακής υποδομής 150 εκατ ευρώ στην Ε.Ε

0
Διαφήμιση

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε συμφώνησαν με την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ για διευρωπαϊκά έργα υποδομής ζωτικής σημασίας στον τομέα της ενέργειας. Το κύριο μέρος της στήριξης θα διατεθεί για έργα στην Κεντρο- και την Νοτιο-ανατολική Ευρώπη, καθώς και για έργα στην περιοχή της Βαλτικής.

Συνολικά, επελέγησαν 20 έργα κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για υποδομές.

Τα έργα που επελέγησαν θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και θα συμβάλουν στην άρση της απομόνωσης των κρατών μελών σε σχέση με τα πανευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Επίσης, θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την ευκαιρία, ο Επίτροπος της Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια, κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, δήλωσε τα εξής: «Η ολοκλήρωση μιας πραγματικά ανταγωνιστικής πανευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να καταστεί η Ενεργειακή Ένωση πραγματικότητα. Χωρίς αξιόπιστα και καλά διασυνδεδεμένα δίκτυα ενέργειας, αυτό δεν θα επιτευχθεί.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύουμε σε έργα για την περαιτέρω ολοκλήρωση της αγοράς και για τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού, ιδίως στην Κεντρο- και τη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη καθώς και στην περιοχή της Βαλτικής».

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ο κατάλογος των έργων που εγκρίθηκαν περιλαμβάνει μελέτες σκοπιμότητας για την Κελτική διασύνδεση που θα συνδέει τη Γαλλία και την Ιρλανδία – δύο αγορές που προηγουμένως δεν ήταν διασυνδεδεμένες – μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μεγάλης απόστασης. Χρηματοδοτική ενίσχυση από την CEF θα λάβει επίσης η κατασκευή μιας νέας εσωτερικής γραμμής μεταφοράς 400 kV στη Βουλγαρία.

Η γραμμή αυτή εντάσσεται σε μια δέσμη τεσσάρων γραμμών με τις οποίες ενισχύεται η συνδεσιμότητα μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας. Επίσης, θα υποστηριχτεί η κατασκευή του λιθουανικού τμήματος της διασύνδεσης LitPol με την οποία θα ενσωματωθεί το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Λιθουανίας σε εκείνο των άλλων κρατών της Βαλτικής και στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής Ευρώπης, συμβάλλοντας στην αύξηση του επιπέδου διασύνδεσης, τόσο της Πολωνίας όσο και των κρατών της Βαλτικής.

Στον τομέα του φυσικού αερίου, η χορηγούμενη επιδότηση θα καλύψει, μεταξύ άλλων, τις μελέτες για το έργο επέκτασης της υπόγειας αποθήκευσης Chiren στη Βουλγαρία και εργασίες διασύνδεσης μεταξύ της Πολωνίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Θα διατεθεί επίσης χρηματοδότηση για καινοτόμες μελέτες σχετικά με τρόπους εξάλειψης ενός σοβαρού εμποδίου στην ελεύθερη ροή φυσικού αερίου προς την ΕΕ, και συγκεκριμένα τις διαφορετικές οσμοφόρες πρακτικές που εφαρμόζονται στο αέριο που κυκλοφορεί στο σύστημα μεταφοράς. Η μελέτη αυτή θα εντοπίσει λύσεις που θα επιτρέψουν αμφίδρομες ροές σε μείζονα σωληναγωγό βορρά-νότου στην Γερμανία.

Ο γενικός στόχος των έργων που έχουν επιλεγεί για χρηματοδοτική στήριξη είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και η βελτίωση της ολοκλήρωσης της αγοράς μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και των οδών εφοδιασμού.

Από τις 20 προτάσεις που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση

· Οι 17 αφορούν μελέτες, όπως εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (30 εκατ. ευρώ) και οι 3 αφορούν την κατασκευή έργων (120 εκατ. ευρώ)

· Οι 11 εντάσσονται στον τομέα του φυσικού αερίου (χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 80 εκατ. ευρώ) και οι 9 στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (70 εκατομμύρια ευρώ)·

Μεταξύ των έργων που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση περιλαμβάνονται και δύο έργα ελληνικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Southern Gas Priority Corridor – SGC) θα χρηματοδοτηθούν με σχεδόν 2,5 δις ευρώ οι τεχνικές μελέτες για το σύστημα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA) του TANAP και για τη διέλευση κάτω από τα στενά των Δαρδανελίων και τον ποταμό Έβρο.

Ο TANAP αποτελεί τον σωληναγωγό αερίου από την ΕΕ στο Τουρκμενιστάν μέσω Τουρκίας, Γεωργίας, Αζερμπαϊτζάν και Κασπίας, γνωστός προς το παρόν ως ο συνδυασμός του Trans Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) της επέκτασης του αγωγού του νότιου Καύκασου (SCP-(F)X) και του αγωγού φυσικού αερίου Trans Caspian (TCP).

Επιπλέον, ο αγωγός φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Natural Gas Pipeline), που θα διέρχεται από την ανοικτή θάλασσα της Κύπρου στην Ηπειρωτική Ελλάδα μέσω της Κρήτης, θα λάβει χρηματοδότηση από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ύψους έως 2 εκατ. ευρώ για τις μελέτες pre-FEED.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλογή των εν λόγω έργων υποστηρίχτηκε από την επιτροπή συντονισμού της CEF η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Εντός του τρέχοντος μηνός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει επισήμως τον κατάλογο των προτάσεων που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»- Ενέργεια.

Ιστορικό

Την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», διατίθενται συνολικά κονδύλια ύψους 5,35 δισ. ευρώ για διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.

Για να είναι επιλέξιμη για τη χορήγηση επιδότησης, μια πρόταση πρέπει να αφορά ένα έργο που να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των «έργων κοινού ενδιαφέροντος». Ο πρώτος κατάλογος εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Οκτωβρίου 2013.

Περιλαμβάνει 248 έργα ενεργειακών υποδομών, τα οποία, όταν ολοκληρωθούν, θα εξασφαλίσουν σημαντικά οφέλη σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη: θα ενισχύσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού, θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της αγοράς και θα προωθήσουν τον ανταγωνισμό, καθώς και τη μείωση των εκπομπών CO2.

Το 2014, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με βάση την διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»-Ενέργεια, 34 σχέδια έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη ύψους 647 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «Συνδέοντας την Ευρώπη»-Ενέργεια για το 2015, υποβλήθηκαν συνολικά 23 επιλέξιμες προτάσεις, ζητώντας, συνολικό ποσό χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 216 εκατ. ευρώ.

Οι προτάσεις που επιλέχτηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία ξεκίνησε στις 30 Ιουνίου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 550 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here