Αρχική Καταστροφές ΟΑΣΠ: Επιπλέον ενίσχυση του σεισμολογικού δικτύου δεν υφίσταται

ΟΑΣΠ: Επιπλέον ενίσχυση του σεισμολογικού δικτύου δεν υφίσταται

0
Διαφήμιση

Παρά τον ισχυρό σεισμό που εκδηλώθηκε στον θαλάσσιο χώρο του Βόρειου Ευβοϊκού, 26χλμ. ΒΔ της Χαλκίδας, μεγέθους 5,3 βαθμών, χωρίς να προκληθούν ζημιές ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του σεισμολογικού δικτύου.

Όπως σημειώνει ο ΟΑΣΠ από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του σεισμού τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα, πραγματοποίησε επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παρακολουθεί έως τώρα, την εξέλιξη του φαινομένου δια μέσου του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων.

Ήδη, ο Ο.Α.Σ.Π. από τον Νοέμβριο του 2014 μετά την εκδήλωση μιας αντίστοιχης σεισμικής δραστηριότητας στην ίδια περιοχή, πύκνωσε το Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων με την τοποθέτηση φορητού δικτύου, το οποίο λειτουργεί από τις 21-11-2014 έως σήμερα, για την καλύτερη παρακολούθηση της σεισμικότητας.

Παράλληλα, έγιναν κατ΄ επανάληψη Συνεδριάσεις Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων με αντικείμενο το σεισμικό κίνδυνο, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των τοπικών δομών της ευρύτερης περιοχής, καθώς και διευρυμένη ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

Όπως είναι γνωστό, στον Ο.Α.Σ.Π. λειτουργεί θεσμοθετημένη επταμελής Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας, η οποία είναι αρμόδια για την κρίση μελετών που υποδεικνύουν περιοχές στον Ελληνικό χώρο, ως υποψήφιες για άμεση σεισμική δραστηριότητα. Ανάλογα με τα πορίσματα της εν λόγω επιτροπής προτείνονται και λαμβάνονται κατά περίπτωση τα απαραίτητα μέτρα αντισεισμικής προστασίας.

Μέχρι σήμερα, στον Ο.Α.Σ.Π. δεν έχει κατατεθεί κανένα επιστημονικό στοιχείο και μελέτη για ενδεχόμενη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, ώστε να συγκληθεί η συγκεκριμένη επιτροπή. Ως εκ τούτου, η Πολιτεία δεν μπορεί να επιχορηγεί επιπρόσθετα προτάσεις για επιπλέον ενίσχυση του σεισμολογικού δικτύου, ως έχει αιτηθεί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία και η χρηματοδότηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Παρόλα αυτά, ο Ο.Α.Σ.Π., ειδικά σε έκτακτες περιπτώσεις, δύναται να επιχορηγήσει το Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων.

Ο Ο.Α.Σ.Π. είναι ο θεσμοθετημένος υπεύθυνος φορέας της Πολιτείας για το σχεδιασμό και την επεξεργασία της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας.

Το έργο του είναι γνωστό και ευρέως αποδεκτό, όχι μόνο από τους θεσμικούς φορείς, αλλά και στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής αυτής, ο Ο.Α.Σ.Π. βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καταλήγει.

Διαφήμιση