Αρχική Ειδήσεις Αδύναμη η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων στην Ελλάδα

Αδύναμη η ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων στην Ελλάδα

0
Διαφήμιση

Ο πανευρωπαϊκός οργανισμός Coalition of Energy Savings παρουσίασε μελέτη σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy Efficiency Directive 2012/12/27/EU) στα 28 Κράτη Μέλη.

Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του άρθρου 5 της οδηγίας, το οποίο ορίζει ότι κάθε Κράτος Μέλος είναι υποχρεωμένο να αναβαθμίζει ενεργειακά το 3% των κτιρίων, που χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση και έχουν την ιδιοκτησία. Εναλλακτικά μπορεί κάποιο κράτος μέλος να προβεί σε άλλες δράσεις, οι οποίες θα έχουν όμως το ίδιο αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν τα Κράτη Μέλη προέκυψαν συμπεράσματα, τα οποία αφορούν την κάθε χώρα ξεχωριστά, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για την ΕΕ.

Τα συμπεράσματα, τα οποία προέκυψαν σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου της οδηγίας στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στα 11 Κράτη Μέλη, τα οποία αποφάσισαν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το δημόσιο κτιριακό απόθεμα και να μην επιλέξουν την εναλλακτική δυνατότητα να εφαρμόσουν ισοδύναμα μέτρα. Μάλιστα διενήργησε καταγραφή του δημόσιου κτιριακού αποθέματος για όλα τα κτίρια, που έχουν εμβαδόν πάνω από 500 τ.μ. και υπέβαλε το σχετικό κατάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως όφειλε.

Εκτός από την υποβολή του καταλόγου με τα δημόσια κτίρια, η Ελλάδα όφειλε να υποβάλει δεδομένα σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων, η οποία θα προέκυπτε κατά προτίμηση από ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτιρίων, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής και η Ελλάδα οφείλει να το πράξει στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με την οδηγία οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για τα Κράτη Μέλη να υποβάλουν πλάνο σχετικά με τις αναβαθμίσεις που θα πραγματοποιήσουν, υπάρχει έλλειψη πληροφορίας σχετικά με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των δημόσιων κτιρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη.

Έτσι δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου στον Ελληνικό χώρο καθώς και πανευρωπαϊκά. Αυτή είναι μια αδυναμία της Ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία επισημαίνεται στην Έκθεση του Coalition for Energy Savings. Επίσης επισημαίνεται στην έκθεση ότι τα Κράτη-Μέλη, τα οποία επιλέγουν να αναβαθμίσουν τα δημόσια κτίρια τους δεν είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν εκθέσεις σχετικές με την ενέργεια, που θα εξοικονομηθεί παρά μόνο για το εμβαδόν των κτιρίων, που θα αναβαθμιστούν.

Έτσι αποδυναμώνεται ο ρόλος του συγκεκριμένου άρθρου, που είναι η ανάδειξη των αναβαθμιζόμενων δημοσίων κτιρίων, ως παράδειγμα για όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη, τα οποία εμπλέκονται στην κατασκευή. Επίσης η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, όπως προστάζει το συγκεκριμένο άρθρο της οδηγίας, παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία σχετικής κουλτούρας στο ευρύ κοινό, πράγμα απαραίτητο για την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

Οιπροτάσειςτου Coalition for Energy Savings

Το Coalition for Energy Savings προτείνει τις ακόλουθες πρακτικές, τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουν τα Κράτη-Μέλη, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου άρθρου 5 της οδηγίας :

Το άρθρο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα κίνητρο για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων καθώς και ως ένα «εργαστήριο εκμάθησης» για το υπόλοιπο κτιριακό δυναμικό της χώρας.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου θα πρέπει να διευρυνθεί και στα υπόλοιπα κτίρια ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτά που ανήκουν στην κυριότητα των δήμων και των περιφερειών.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για όλα τα δημόσια κτίρια, η οποία θα περιλαμβάνει όχι μόνο το εμβαδόν τους αλλά και την ενεργειακή τους απόδοση, η οποία θα προκύπτει από ενεργειακό πιστοποιητικό.

Θα πρέπει οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των δημοσίων κτιρίων να ενταχθούν στο ευρύτερο μακροπρόθεσμο σχέδιο της χώρας σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Θα πρέπει σταδιακά να αλλάξει η θεώρηση ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ένα εμπόδιο αλλά να γίνει συνείδηση ότι είναι η πολιτική, η οποία θα επιτρέψει όχι μόνο στον δημόσιο τομέα αλλά και στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε προσιτή, ασφαλή και αειφόρα ενέργεια.

Το ECOCITY, το οποίο έχει σταθερή δράση την τελευταία δεκαετία, στην προστασία του Αστικού Περιβάλλοντος, σκοπεύει να αναλάβει ειδική δράση για την ανάδειξη της σημασίας της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων, για την ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here