Αρχική Ειδήσεις Την απόκτηση της Πανελλήνιας Τράπεζας ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Την απόκτηση της Πανελλήνιας Τράπεζας ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς

0
Διαφήμιση

Την απόκτηση του “υγιούς” τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε. μετά από ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, γνωστοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Η προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς διασφαλίζει όλες τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων της Πανελλήνιας Τράπεζας, πράγμα που αποτελεί και δέσμευση της Διοίκησης, η οποία καλωσορίζει τους νέους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.

Από την περασμένη Παρασκευή το δίκτυο της Πανελλήνιας Τράπεζας λειτουργεί υπό την πλήρη ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς και όλες οι συναλλαγές των πελατών της Πανελλήνιας Τράπεζας συνεχίσουν να εξυπηρετούνται χωρίς καμία διακοπή. Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες που πρόσφερε η Πανελλήνια Τράπεζα προς συνεταιριστικές τράπεζες.

Τα “υγιή” τμήματα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Πανελλήνιας Τράπεζας που αποκτώνται από την Τράπεζα Πειραιώς αφορούν στην προσδιορισμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος περίμετρο και περιλαμβάνουν (στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2014):

645 εκ. ευρώ παθητικού, εκ των οποίων € 574 εκ. καταθέσεις πελατών

372 εκ. ευρώ ενεργητικού, εκ των οποίων € 280 εκ. δάνεια μετά από προβλέψεις

26 καταστήματα και 163 εργαζόμενους

Η διαφορά των €273 εκ. μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί πλήρως σε μετρητά από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε εξαγορές και απορροφήσεις τραπεζών, έχοντας επιτυχημένα υλοποιήσει πάνω από 20 παρόμοιες συναλλαγές στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, γεγονός που διασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση του “υγιούς” τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η συναλλαγή αποτελεί ακόμα ένα κρίσιμο βήμα προς την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στο οποίο η Τράπεζα Πειραιώς διαδραματίζει κύριο ρόλο, διαφυλάσσοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα συνολικά του ελληνικού τραπεζικού τομέα.

Η UBS Limited λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here