Αρχική Ελληνικά Προϊόντα «Πράσινο» στην απορρόφηση της Μύθος από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία

«Πράσινο» στην απορρόφηση της Μύθος από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία

0
Διαφήμιση

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση, με απορρόφηση, της εταιρείας «Μύθος Ζυθοποιία ΑΕ» (θυγατρική της CARLSBERG BREWERIES A.S) από την εταιρεία «Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ» καθώς «δεν επαληθεύθηκαν οι αρχικές ανησυχίες της επιτροπής για τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό».

Σε ανακοίνωση της Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρεται ότι λόγω του αυξημένου βαθμού συγκέντρωσης στο σύνολο της αγοράς μπίρας (και ιδίως στην υπό-αγορά επιτόπιας κατανάλωσης), αλλά και της συνένωσης του δεύτερου και του τρίτου σημαντικότερου ανταγωνιστή στον κλάδο, κρίθηκε αναγκαίο και κινήθηκε η διαδικασία πλήρους διερεύνησης της συγχώνευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν πολλαπλοί οικονομικοί έλεγχοι, πέραν της συνήθους ανάλυσης των συνθηκών ανταγωνισμού στις επιμέρους επηρεαζόμενες αγορές (δείκτες συγκέντρωσης, μερίδια αγοράς, δυνητικός ανταγωνισμός και εμπόδια εισόδου, εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, αντισταθμιστική ισχύς πελατών, διαφάνεια και βαθμός ωριμότητας της αγοράς, διαρθρωτικοί και άλλοι δεσμοί μεταξύ ανταγωνιστών κ.αλ.). Και τούτο, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο δυσμενών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό από την απώλεια της ανταγωνιστικής πίεσης μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών, και το ενδεχόμενο συντονισμού της επιχειρηματικής συμπεριφοράς της νέας οντότητας με άλλες εταιρίες του κλάδου (και, ιδίως, με την ηγέτιδα Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εν λόγω οικονομικοί έλεγχοι επικεντρώθηκαν, ιδίως, στην εγγύτητα και προσιτότητα τιμής μεταξύ των επώνυμων προϊόντων μπίρας και μεταξύ επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στην ελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση με την τιμή, στην ανάλυση εναλλαγής από ένα σήμα σε άλλο, στην ανάλυση συντελεστών εκτροπής μεταξύ σημάτων, καθώς και στη δομή κόστους και στη παραγωγική δυναμικότητα των κύριων ανταγωνιστών και στα συνακόλουθα κίνητρά τους να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται στην αγορά.

Από τους διαγνωστικούς αυτούς ελέγχους, και δεδομένης της ασυμμετρίας στα μερίδια αγοράς μεταξύ της επιχείρησης που διατηρεί την πρώτη θέση στη σχετική αγορά (Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ) και της ενιαίας οντότητας, δεν επαληθεύθηκαν οι αρχικές ανησυχίες της Επιτροπής, ούτε και στοιχειοθετήθηκαν, σε επαρκές κατά το νόμο μέτρο, τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό ως αποτέλεσμα της γνωστοποιηθείσας πράξης. Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους επηρεαζόμενες αγορές στις οποίες αφορά και μπορεί, για το λόγο αυτό, να εγκριθεί.

Το ιστορικό της συγχώνευσης

Τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συνένωσης που αποφάσισαν, τον Νοέμβριο, τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Μύθος Ζυθοποιία και Ολυμπιακή Ζυθοποιία και ενέκριναν οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους ανοίγει η σημερινή απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση των δύο εταιρειών, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την οριστικοποίηση των τυπικών εγκρίσεων από την εποπτεύουσα αρχή. Μέχρι τότε, οι δύο εταιρείες διατηρούν την αυτόνομη νομική λειτουργία τους.

Στο νέο σχήμα με την επωνυμία «Ολυμπιακή Ζυθοποιία» ο όμιλος Carlsberg συμμετέχει με ποσοστό 51% και οι μέτοχοι της παλιάς Ολυμπιακής Ζυθοποιίας με 49%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα Ολυμπιακή Ζυθοποιία αναμένεται να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο διεκδικώντας ηγετικό ρόλο στην αγορά μπύρας. Συγκεκριμένα η νέα Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα διαθέτει 2 ιδιόκτητες παραγωγικές μονάδες, δυναμικότητας 2,2 εκατ εκατόλιτρων ετησίως, 14 εμπορικά σήμερα εκ των οποίων τα 7 παράγονται στην Ελλάδα, 2.000 προμηθευτές και θα αναπτύσσει έντονη εξωστρέφεια σε 40 χώρες σε 5 Ηπείρους.

Παράλληλα, είναι ήδη προγραμματισμένη η υλοποίηση επενδυτικού πλάνου ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ, μέχρι το 2019, ενώ σημαντική είναι και η συνεισφορά στην εθνική οικονομία με φορολογικές εισφορές που αγγίζουν τα 60 εκατ ευρώ.

Ο Α. Καραφυλλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Μύθος Ζυθοποιία, δήλωσε σχετικά: «Με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επόμενη μέρα. Η νέα Ολυμπιακή Ζυθοποιία αποτελεί την έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης του Carlsberg Group στην Ελλάδα και αναμένεται να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο για την ελληνική οικονομία αλλάζοντας τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς μπύρας και προβάλλοντας τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό»

Από την πλευρά του ο Ι. Χήτος, πρόεδρος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε: «Σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού μας δίνει το πράσινο φως για την υλοποίηση του οράματος μας και τη δημιουργία ενός δυναμικού παίκτη που θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για την αγορά, τη χώρα και τους καταναλωτές».

Διαφήμιση