Αρχική Ειδήσεις Πρωτοποριακό πρόγραμμα «INACHUS» για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων

Πρωτοποριακό πρόγραμμα «INACHUS» για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων

0
Διαφήμιση

Το INACHUS είναι ένα νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών, η οποία θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα όλων όσων εμπλέκονται σε ενέργειες διάσωσης, με απώτερο σκοπό τον ακριβή εντοπισμό των παγιδευμένων θυμάτων. Αποσκοπεί σε έναν πιο αποτελεσματικό και «έξυπνο» τρόπο αντιμετώπισης των κρίσιμων καταστάσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Συντονιστής και τεχνικός διευθυντής του έργου INACHUS είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Ι-SENSE (http://i-sense.iccs.ntua.gr/) με επικεφαλής τον δρ. Άγγελο Αμδίτη.

Παράλληλα, σε τεχνικό επίπεδο, το ΕΠΙΣΕΥ ηγείται των δραστηριοτήτων που αφορούν στον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, της αρχιτεκτονικής επικοινωνιών, καθώς και του συστήματος διασφάλισης της αποδοτικής επικοινωνίας όλων των συμμετεχόντων στις ενέργειες διάσωσης.

Το INACHUS, με προϋπολογισμό σχεδόν 14 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα. Το έργο έχει διάρκεια 48 μήνες (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018) και υλοποιείται από 20 εταίρους από 11 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων σημαντικά ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, εξειδικευμένες εταιρείες και φορείς επιφορτισμένοι με καθήκοντα έρευνας και διάσωσης. Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας διοργανώθηκε πρόσφατα στην Αθήνα από τον συντονιστή του έργου, το ΕΠΙΣΕΥ.

Κύριος σκοπός του έργου θα είναι η αποτελεσματικότερη απόκριση των ομάδων διάσωσης στην αντιμετώπιση των κρίσεων, η καλύτερη απεικόνιση της επιχειρησιακής κατάστασης από τους αρμόδιους φορείς, η ανεμπόδιστη ροή κρίσιμων πληροφοριών κατά τη διάρκεια τέτοιων κρίσεων και η υποβοήθηση των Αρχών στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Το INACHUS, μεταξύ άλλων, θα μελετήσει πιθανά σενάρια αστοχίας των κατασκευών και θα αναλύσει τη δομή των βλαβών που προκαλούνται σε αυτές μετά από καταστροφές (φυσικές και ανθρωπογενείς).

Η ερευνητική κοινοπραξία, μεταξύ άλλων, θα μελετήσει και θα βελτιστοποιήσει τις τεχνολογίες προσομοιώσεων κατασκευών, αισθητήρων, ρομποτικών συστημάτων, επόπτευσης ευρείας περιοχής και επικοινωνιών, ενώ θα υλοποιήσει και τις απαραίτητες τεχνολογικές λύσεις. Η αποτίμηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω πιλοτικών δοκιμών που θα λάβουν χώρα σε Σουηδία, Γαλλία, Ολλανδία, καθώς και σε διασυνοριακή τοποθεσία μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here