Αρχική Ειδήσεις Οικότοποι και ενεργειακή απόδοση κτηρίων απειλούν να φέρουν την Ελλάδα ενώπιον Ευρωπαϊκού...

Οικότοποι και ενεργειακή απόδοση κτηρίων απειλούν να φέρουν την Ελλάδα ενώπιον Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

0
Διαφήμιση

Διαδικασίες κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα περιβάλλοντος και ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.

Ειδικότερα, με απόφασή της, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να εκπονήσει την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους.

Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη- μέλη να υποβάλουν τις αντίστοιχες εκθέσεις τους έως τον Ιούνιο του 2013, έτσι ώστε να μπορεί η Επιτροπή να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ, πριν από τη σύνταξη της δικής της έκθεσης.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος- μέλος που δεν έχει εκπονήσει και διαβιβάσει την έκθεση, της εστάλη προειδοποιητική επιστολή στις 31 Μαρτίου 2014.

Σύμφωνα με την απάντηση της Ελλάδας, η έκθεση δεν έχει ακόμη συνταχθεί, οπότε η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που έχει, δυνάμει της σχετικής οδηγίας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη- μέλη πρέπει να καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων, να υπολογίζουν το επίπεδο βέλτιστου κόστους για την επίτευξη του στόχου και να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Αυτή είναι κρίσιμης σημασίας πτυχή της οδηγίας, δεδομένου ότι καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, τις οποίες τα νέα και τα ανακαινισμένα κτήρια πρέπει να πληρούν, υποστηρίζει η Επιτροπή.

Η αρχική προθεσμία για την κοινοποίηση της σχετικής έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έληγε στις 30 Ιουνίου 2012, παρατάθηκε έως τις 21 Μαρτίου 2013, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η δημοσίευση κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του βέλτιστου κόστους.

Το αίτημα της Επιτροπής διατυπώνεται υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, σύμφωνα με τη διαδικασία παράβασης της ΕΕ. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΧρυσοί καταλύτες υπόσχονται επανάσταση στη χρήση υδρογόνου – Ελληνίδα η επικεφαλής της έρευνας
Επόμενο άρθροΤο Χρυσόμαλλο Δέρας ήταν τελικά φτιαγμένο από χρυσό