Αρχική Ειδήσεις Κατάρτιση για νέους ανέργους 25-29 ετών από την Τράπεζα Πειραιώς

Κατάρτιση για νέους ανέργους 25-29 ετών από την Τράπεζα Πειραιώς

0
Διαφήμιση

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε άνεργους νέους ανά την Ελλάδα, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η Εξέλιξη προσφέρει στους κατόχους του παραπάνω voucher: θεωρητική κατάρτιση από έμπειρους εισηγητές, πρακτική άσκηση έως και 6 μήνες στην INTERAMERICAN και σε πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις Δράσεις του Υπουργείου.

Επίσης, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε συμμετέχοντα πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, για την επιλογή της κατάλληλης επαγγελματικής κατεύθυνσης και επιχείρησης.

Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Α. Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η 21η Νοεμβρίου 2014.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας. Διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων και σύγχρονης επιχειρηματικότητας, ως μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και εισηγητές που συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα τους.

Περισσότερες πληροφορίες, στο site της Εξέλιξης www.excelixi.org.

Διαφήμιση