Αρχική Ειδήσεις «Πράσινο φως» για κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια δίνει η Κομισιόν

«Πράσινο φως» για κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια δίνει η Κομισιόν

0

Τις προτάσεις του επιτρόπου Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια σχετικά με το καθεστώς ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ζήτημα που τέθηκε για την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη είναι αν αφαιρείται ή μειώνεται η δυνατότητα του κράτους να παρεμβαίνει για να υποστηρίξει ορισμένους κλάδους  ή για να ελαφρύνει κάποιους άλλους (ενεργοβόρες βαριές βιομηχανίες)  και έτσι να εφαρμόσει βιομηχανική πολιτική που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε συνθήκες, ανάγκες και ιδιαιτερότητες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Αναλυτικότερα για την Ελλάδα, με τις τροποποιήσεις εξασφαλίστηκε ότι το κράτος θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει οικονομική στήριξη σε ενεργειακές επενδύσεις, σε όλη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο στις οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες, όπως προβλεπόταν στην αρχική πρόταση.

Για παράδειγμα, τα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία διοικητικά ανήκουν σε οικονομικά ανεπτυγμένη περιφέρεια λόγω του ακαθάριστου προϊόντος νησιών όπως η Ρόδος, δεν θα ήταν επιλέξιμα για κρατική επιδότηση των ενεργειακών τους δικτύων, υποθαλάσσιων συνδέσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κλπ. με βάση την αρχική πρόταση, ενώ με το βελτιωμένο κείμενο θα έχουν την δυνατότητα αυτή. Το ίδιο ισχύει και για ηπειρωτικές περιοχές που ανήκουν σε μια ευρύτερη οικονομικά ανεπτυγμένη περιφέρεια, όπως η Αττική.

Επίσης, εξασφαλίστηκε ότι η διαδικασία χορήγησης κρατικών επιδοτήσεων θα είναι πιο εύκολη, δηλαδή δεν θα απαιτείται η προέγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο για μικρές μονάδες ΑΠΕ (μέχρι 125 MW), αλλά και για μεγαλύτερες (250 MW). Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα μπορεί να παρέχει στήριξη στην επόμενη γενιά πιο αποτελεσματικών μονάδων παραγωγής ΑΠΕ.

Έτσι προετοιμάζεται το έδαφος για την αναβάθμιση του ενεργειακού πάρκου της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε νεωτερικές τεχνολογίες που θα είναι πιο συμβατές με το περιβάλλον και την χωροταξία και έτσι θα μπορούν να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτές από τις τοπικές κοινωνίες ή την κοινωνία των πολιτών.

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι το κράτος θα έχει τη δυνατότητα να ελαφρύνει –χωρίς αυτό να συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση– το ενεργειακό κόστος των μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών του, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω έντονου και αθέμιτου διεθνούς ανταγωνισμού από χώρες που δεν υπόκεινται στο ίδιο αυστηρό πλαίσιο κανόνων της ΕΕ (περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική, κανόνες ανταγωνισμού) και ως εκ τούτου απειλείται η απασχόληση.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί οι βαριές βιομηχανίες της, που απασχολούν σημαντικό εργατικό δυναμικό, είναι εκτεθειμένες στην πίεση των τιμών της ενέργειας και των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων (π.χ. κρίση στην Ουκρανία). Το αυξημένο κόστος τους τις καθιστά πιο ευάλωτες στον ανταγωνισμό από τις βιομηχανίες γειτονικών τρίτων χωρών που, επειδή δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς και έχουν μικρότερο λειτουργικό κόστος, έχουν κίνητρο να υποκαταστήσουν την ελληνική βιομηχανική παραγωγή.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here