Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Σχέδιο αξιοποίησης της ωκεάνιας ενέργειας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχέδιο αξιοποίησης της ωκεάνιας ενέργειας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0
Διαφήμιση

Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ωκεάνιας ενέργειας, οι επίτροποι Μαρία Δαμανάκη και Γκίντερ Έτινγκερ παρουσίασαν σήμερα ένα νέο σχέδιο δράσης.

 Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι η δημιουργία φόρουμ για την ωκεάνια ενέργεια, το οποίο θα διευκολύνει τις επαφές των ενδιαφερομένων μερών, για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ενίσχυση της συνεργασίας. Το σχέδιο δράσης αναμένεται να δώσει ώθηση στη νέα «γαλάζια ενέργεια» με στόχο την πλήρη εκβιομηχάνισή της.

Για την ωκεάνια ενέργεια χρησιμοποιούνται όλες οι τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θαλασσών και ωκεανών, εκτός από τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η αξιοποίηση αυτής της ενέργειας θα συμβάλει στην απεξάρτηση της οικονομίας της ΕΕ από τον άνθρακα και θα εξασφαλίσει αξιόπιστες και ασφαλείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη.

Οι διαθέσιμοι πόροι ωκεάνιας ενέργειας υπερβαίνουν τις σημερινές και τις προβλεπόμενες μελλοντικές ενεργειακές μας ανάγκες. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να παραχθεί με πολλές μορφές, π.χ. κυματική ή παλιρροϊκή ενέργεια.

Εκτιμάται ότι η εκμετάλλευση της ωκεάνιας ενέργειας θα επιτρέψει στην ΕΕ να γίνει μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να βελτιώσει την ενεργειακή της ασφάλεια μειώνοντας την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα.

Επιπλέον, η ωκεάνια ενέργεια μπορεί να συμβάλει στην εξισορρόπηση των αποτελεσμάτων άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, ώστε να εξασφαλιστεί μια σταθερή συνολική προσφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο. Επιπλέον, η ωκεάνια ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει νέες, υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης που συχνά πλήττονται από υψηλή ανεργία.

Παρά το αναμφισβήτητο αυτό δυναμικό, ο νέος ελπιδοφόρος τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με διάφορα ζητήματα τα οποία οφείλει να επιλύσει για να μπορέσει να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη και να γίνει ανταγωνιστικός ως προς το κόστος έναντι άλλων μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

-το κόστος της τεχνολογίας είναι υψηλό και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση δύσκολη

-υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στις υποδομές, όπως προβλήματα σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο ή την πρόσβαση σε κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις ή ειδικά σκάφη

-υπάρχουν διοικητικά εμπόδια, όπως οι πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης και συγκατάθεσης, που καθυστερούν τα σχέδια και αυξάνουν τις δαπάνες

-και, τέλος, υπάρχουν περιβαλλοντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ανάγκη για διεξοδικότερη έρευνα και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με μελέτες, εκτιμάται ότι, η δυνατότητα δημιουργίας 40.000 θέσεων εργασίας στον κλάδο της κυματικής ενέργειας στην Ευρώπη ως το 2035 με απώτερο στόχο για εγκατάσταση ισχύος 100 Γιγαβάτ ως το 2050.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ήδη πολλές πρωτοβουλίες σχετικές με την ωκεάνια ενέργεια. Χάρη στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, θα δημιουργηθεί ένα φόρουμ μέσω του οποίου θα συγκεντρώνονται γνώσεις και εμπειρογνωσία, θα δημιουργούνται συνέργειες, θα παρέχονται δημιουργικές λύσεις και θα προωθείται η ανάπτυξη του τομέα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να αναπτύξουν έναν στρατηγικό χάρτη πορείας για την ωκεάνια ενέργεια, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει αργότερα τη βάση για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πρωτοβουλία.

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη δήλωσε σχετικά: «Όπως υπογραμμίζεται στην στρατηγική μας για την γαλάζια ενέργεια, οι θάλασσες και οι ωκεανοί διαθέτουν το απαιτούμενο δυναμικό για τη δημιουργία τεράστιας οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης που τόσο έχουμε ανάγκη. Διευκολύνοντας την πλήρη ανάπτυξη του τομέα της ωκεάνιας ενέργειας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό μέσω της καινοτομίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα «καθαρή» ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την Ευρώπη.»

Ο επίτροπος Ενέργειας Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε επίσης: «Η ωκεάνια ενέργεια έχει σημαντικό δυναμικό για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η σχετική ανακοίνωση σκοπό έχει να συμβάλει στην προαγωγή της τεχνολογικής καινοτομίας και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” και μετά. Η δημιουργία ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ωκεάνιας ενέργειας, θα διευκολύνει επίσης την ενσωμάτωση των πηγών αυτών στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.»

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here