Αρχική Προστασία - Αναπλάσεις Δράση για το κλίμα: Βοηθώντας τον Ειρηνικό στον αγώνα κατά της κλιματικής...

Δράση για το κλίμα: Βοηθώντας τον Ειρηνικό στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής

0
Διαφήμιση

Ιδιαίτερα ευάλωτες στη κλιματική αλλαγή βρίσκονται τα Νησιά του Ειρηνικού και το ζήτημα της απόκρισης της περιοχής αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της φετινής συνεδρίασης του ετήσιου φόρουμ που θα συνεδριάσει στο Majuro στις Νήσους Μάρσαλ, από τις 3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

 

Η επίτροπος της δράσης για το κλίμα Connie Hedegaard θα εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να επισκεφθεί επίσης τη Μανίλα για συνομιλίες με τους φιλιππινέζους κυβερνητικούς εκπροσώπους και την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης.

Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού

Το φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού, που ιδρύθηκε το 1971, είναι το σημαντικότερο όργανο της περιοχής του Ειρηνικού για την πολιτική και οικονομική πολιτική. Η επίσημη αποστολή του είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, ενώ ενεργεί, επίσης, και ως διακυβερνητικό όργανο. Το φόρουμ περιλαμβάνει 16 μέλη μέλη: 14 νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Η συνεδρίαση του φετινού φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού έχει τίτλο «Καθοδήγηση της απόκρισης του Ειρηνικού στην κλιματική πρόκληση.»

Ως κράτος υποδοχής, οι Νήσοι Μάρσαλ επιθυμούν η συνεδρίαση να θέσει σε εφαρμογή τη «Δήλωση Μajuro για την ηγετική θέση όσον αφορά το κλίμα», η οποία αποσκοπεί στο να δώσει νέα ώθηση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή. Οι ηγέτες της περιοχής του Ειρηνικού έχουν προσδιορίσει την αλλαγή του κλίματος ως τη μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή. Τα πεδινά νησιά του Ειρηνικού είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος. Επιπλέον, αυτή την άνοιξη οι Νήσοι Μάρσαλ κηρύχθηκαν σε κατάσταση καταστροφής στα βόρεια νησιά λόγω των επιπτώσεων της ξηρασίας που αποδίδεται στην αλλαγή του κλίματος.

Φιλιππίνες

Οι Φιλιππίνες αποτελούν ιδρυτικό μέλος της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Σε επίπεδο διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα ανήκει στην ομάδα των ομοφρονουσών αναπτυσσόμενων χώρών.

Οι Φιλιππίνες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στα πιο σοβαρά και συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα – η Παγκόσμια Τράπεζα έχει προειδοποιήσει σχετικά με πώς η αλλαγή του κλίματος έχει αρχίσει να αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και εμπόδιο για την εξάλειψη της φτώχειας σε όλο τον κόσμο. Στην πρόσφατη έκθεσή τηςΚατανόηση για την κλιματική αλλαγή στις Φιλιππίνεςεπισημαίνει ότι η χώρα είναι το τρίτο πλέον ευάλωτο κράτος της γης στα ακραία κλιματικά συμβάντα και στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην περιοχή του Ειρηνικού

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως και η δεύτερη στην περιοχή του Ειρηνικού, μετά την Αυστραλία. Η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ (χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού) του Ειρηνικού και τις χώρες ΥΧΕ (υπερπόντιες χώρες και εδάφη) την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή, εκτιμάται σε 750 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2013. Η ενίσχυση της ΕΕ συνίσταται σε χρηματοδότηση διμερών προγραμμάτων αρωγής καθώς και περιφερειακών προγραμμάτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται από περιφερειακές οργανώσεις του Ειρηνικού.

Η ΕΕ και η περιοχή του Ειρηνικού διαθέτουν μακροχρόνια εταιρική σχέση και κοινά συμφέροντα όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, την προστασία των ωκεανών και άλλα παγκόσμια θέματα. Η συνεργασία για την κλιματική αλλαγή είναι ο πυρήνας της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ειρηνικού. Από τη στιγμή που η ΕΕ και το φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού υιοθέτησαν κοινή δήλωση για τις κλιματικές μεταβολές το 2008, η συνεργασία ΕΕ-Ειρηνικού για την κλιματική αλλαγή έχει αυξηθεί σημαντικά, τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο. Η ανανεωμένη αναπτυξιακή εταιρική σχέση ΕΕ-Ειρηνικού, η οποία καθορίστηκε το προηγούμενο έτος από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, παρέχει το πλαίσιο για την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον των πόρων για την ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή που είχαν διατεθεί αρχικά για τις χώρες ΑΚΕ του Ειρηνικού για την περίοδο 2008-2013, η ΕΕ έχει διαθέσει μια χρηματοδοτική δέσμη 110 εκατ. ευρώ για περαιτέρω πόρους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και οι οποίοι αναλήφθηκαν από την Επιτροπή από το 2008. Όλα τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού επωφελούνται από την οικονομική και τεχνική υποστήριξη της ΕΕ από την πρωτοβουλία «Συμμαχία όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη» (ΣΑΚΠ), είτε άμεσα, μέσω προγραμμάτων ανά χώρα του Ειρηνικού, είτε έμμεσα, μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων.

Στήριξη της ΕΕ στην Ασία

Η ΕΕ στηρίζει τη δράση για το κλίμα που αναλαμβάνουν οι ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Φιλιππίνων, μέσω πολλών διαφορετικών διαύλων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το επενδυτικό μέσο για την Ασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθούν φιλικά προς το κλίμα έργα αξίας περίπου 3 δις ευρώ και θα διευρυνθεί σημαντικά κατά τα επόμενα επτά έτη· συνεισφορές στην Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης· στήριξη για τις ASEAN, όπου η ΕΕ θα αξιοποιήσει την πείρα μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη του νέου περιφερειακού προγράμματος για την περίοδο 2014-2020· και το πρόγραμμα SWITCH-Asia με στόχο τη στήριξη της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης στην περιοχή.

Η επίτροπος Hedegaard δήλωσε: «Φιλοδοξία μου είναι να καταστούν η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η περιοχή του Ειρηνικού εταίροι στην προώθηση του παγκόσμιου θεματολογίου για την κλιματική αλλαγή. Η περιοχή του Ειρηνικού μπορεί να υπολογίζει στη συνεργασία και τη φιλοδοξία της Ευρώπης όσον αφορά το κλίμα. Βασιζόμαστε στην περιοχή του Ειρηνικού για να μας βοηθήσει να εντάξουμε όλες τις άλλες μεγάλες οικονομίες σε ένα φιλόδοξο μελλοντικό κλιματικό καθεστώς με μέτωπο ολοκλήρωσης το 2015. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο εάν θέλουμε να να μη μας γίνουν συνήθεια οι ολέθριες καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής.»

Διαφήμιση