Αρχική Τά ἐπικίνδυνα πειράματα τῆς CERN καί ἡ δεξαμενή σκέψεως τοῦ Παρμενίδη ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ - Κώστας Δούκας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ – Κώστας Δούκας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ - Κώστας Δούκας
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ – Κώστας Δούκας