Αρχική Ειδήσεις Σήμερα ξεκινά ο σχεδιασμός για τις «νταντάδες της γειτονιάς»

Σήμερα ξεκινά ο σχεδιασμός για τις «νταντάδες της γειτονιάς»

0
νταντάδες
Διαφήμιση

Από σήμερα ξεκινάει ο σχεδιασμός για την πιλοτική εφαρμογή της δράσης “νταντάδες της γειτονιάς”. Αφορά επιδοτούμενη φύλαξη παιδιών έως 12 ετών.

Τις προτάσεις τους αναμένεται να καταθέσουν φορείς των δήμων και των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Με στόχο να αναδείξουν τους σχετικούς τοπικούς φορείς που θα αναλάβουν τη στελέχωση και την καταρχήν πιλοτική.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Αντικείμενο της αποτελεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος εξυπηρέτησης γονέων για την φύλαξη των παιδιών τους στο πρότυπο της υλοποιούμενης σε άλλες χώρες δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση σχεδιασμού

νταντάδες της γειτονιάς

Σε αυτή, την φάση του σχεδιασμού, θα γίνει χαρτογράφηση και συγκριτική αποτύπωση αντίστοιχων δράσεων άλλων χωρών. Και θα διατυπωθούν προτάσεις για την υλοποίηση αντίστοιχης δράσης στην Ελλάδα.

Όπως ανίχνευση αναγκών, περιγραφή συνεργασίας εμπλεκόμενων φορέων, κοστολόγηση, προσδιορισμός μεθοδολογίας υλοποίησης της δράσης κλπ.

Επίσης, θα γίνουν προτάσεις για τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της. Και θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της σε επιλεγμένους δήμους για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την καθολική εφαρμογή στο σύνολο της χώρας.

Τα συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια από την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο ανέρχονται σε 3.069.200 ευρώ. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα διατεθούν τα περισσότερα χρήματα στα 1.851.608 ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από σήμερα 27 Ιουλίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://empedu.gov.gr.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος είναι η Μαριάννα Γιδαράκου, 2103278175, e-mail:mgidarakou@mou.gr

Διαφήμιση