Αρχική COVID-19 Η πανδημία και το μυστικό της – Τι κρύβεται πίσω από την...

Η πανδημία και το μυστικό της – Τι κρύβεται πίσω από την λέξη;

0
Κορονοϊος Πανδημία
Διαφήμιση

Τώρα, μέ τόν ὑποχρεωτικό αὐτοεγκλεισμό μας στά σπίτια λόγω κορωναϊοῦ, δέν θά ἦταν κακό νά διαλογισθοῦμε γιά λίγο: Τί σημαίνει «πανδημία». Καί πῶς φθάσαμε ὡς ἐδῶ; Καί ὡς ποῦ μποροῦμε νά φθάσουμε ἀκόμη; Ὃλος ὁ κόσμος ἒμαθε πιά τήν λέξη. Εἶναι ἡ ἐξαπλουμένη νόσος σέ πολλές χῶρες τοῦ κόσμου. Ἡ ἀρχαία (ὁμηρική) λέξη ἒγινε, ὃπως ἦταν φυσικό, διεθνής, ὃπως χιλιάδες ἂλλες ὁμηρικές λέξεις. Pandemia, pandemy. Ὃμως στήν ἀρχαιότητα (τήν Ἑλληνική βέβαια), «πανδημία» σήμαινε ἂλλο πράγμα. Σήμαινε «πᾶς + δῆμος» Σύμπας ὁ δῆμος.

Όμηρος

Ὁ Ὃμηρος χαρακτηρίζει ὡς «ἐπιδήμιον» τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Ὃλη ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως βρίσκεται μέσα στήν λέξη «δῆμος», πού κι αὐτή εἶναι παράγωγος τοῦ ρήματος «δαίω» ἢ «δαΐζω», ρίζα πού σημαίνει «διανέμω» Καί τί ἦταν ὁ «δῆμος» τελικά; Ἦταν ἓνα κομμάτι γῆς ἀπό τήν μοιρασιά πού ἒπαιρναν οἱ νικητές μετά τόν πόλεμο, σάν ἀνταμοιβή. Τό καλλίτερο κομμάτι γῆς πού ἒπαιρνε ὁ βασιλιάς, λεγόταν «τέμενος», ἀπό τό ρῆμα τέμνω, πού νοηματικά ταυτίζεται μέ τό «δαίω». Κακῶς λοιπόν ὁ πολύς κόσμος νομίζει ὃτι «τέμενος» σημαίνει…τζαμί! Εἶναι λέξη ὁμηρική. Ἒτσι ὁ «δῆμος» καί τό «κράτος» δημιούργησαν τήν λέξη «δημοκρατία», γνωστή σέ ὃλο τόν κόσμο: Democracy, democtatie. Tó ἰδανικό πολίτευμα.

Σήμερα δέν ὑπάρχει κράτος καί καθεστώς πού νά μήν αὐτοχαρακτηρίζεται, τίς περισσότερες φορές καταχρηστικῶς, «δημοκρατία». Ἀκόμη καί ἡ στυγνή κομμουνιστική δικατατορία τῆς Κίνας, ἀπό ὃπου ξεπήδησε ὁ κορωναϊός (καί ὂχι «κορονοϊός» ὃπως λένε μερικοί, λέξη κι αὐτή ὁμηρική), «Λαϊκή Δημοκρατία» ἀποκαλεῖται. Ἀκόμη καί ὁ λαομίσητος δικτάτορας τῆς Β. Κορέας Κίμ Γιόγκ Ούν «Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Κορέας» ἀρέσκεται νά ἀποκαλεῖ τἠν χώρα του.

Ἀλλά γιατί τά λέμε ὃλ᾽αὐτά μέσα στήν ἀπροσδιορίστου χρόνου καραντίνα (πού σημαίνει βέβαια ἀπομόνωση 40 ἡμερῶν) στήν ὁποία μπῆκε ὁ Ἑλληνικός λαός καί πολλοί λαοί τοῦ κόσμου, γιά να περιορισθεῖ ἡ διάδοση τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ; Διότι ἡ πανδημία, μέ τήν ἀρχαία, ἀλλά καί τήν σύγχρονη ἒννοια, ἒχει ἀρχίσει…πρό πολλοῦ! «Πᾶς+δῆμος». Ὃπου μαζεύεται πολύς κόσμος, ἐκεῖ καιροφυλακτοῦν καί τά δεινά.

Κορονοϊος Πανδημία

Το φαινόμενο του υπερπληθυσμού

Ἡ προτροπή τῆς Ἁγίας Γραφῆς «αὐξένεσθε καί πληθύνεσθε ὡς ἡ ἂμμος τῆς θαλάσσης» ἒδωσε τό ἒναυσμα, γιά νά φθάσουμε σήμερα στόν ὑπερπληθυσμό, πού τόσα προβλήματα δημιουργεῖ στόν πλανήτη, ὑποκρύπτοντας ἀκόμη καί τήν ἀπειλή έξαφανίσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Μέ τό φαινόμενο τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ, τῆς ἀρχαίας «πανδημίας», ἒχουν ἀσχοληθεῖ πολλοί σοφοί άπό τόν 17ο αἰῶνα καί μετά.

  • Ὁ πιό σύγχρονος τῆς ἐποχῆς μας, ὁ Στῆβεν Χώκινγκ, φοβόταν περισσότερο τούς ἰούς παρά τά πυρηνικά ὃπλα γιά τήν καταστροφή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. «Τά πυρηνικά ὃπλα», ἒλεγε, «ἀπαιτοῦν μεγάλες ἐγκαταστάσεις, ἀλλά ἡ γενετική μηχανική μπορεῖ νά γίνει μέσα σέ ἓνα μικρό ἐργαστήριο. Δέν μπορεῖς νά θέσεις ὑπό ἒλεγχο κάθε ἐργαστήριο στόν πλανήτη. Ὁ κίνδυνος εἶναι, εἲτε ἀπό ἀτύχημα εἲτε ἀπό σχεδιασμό, νά δημιουργήσουμε ἓνα ἰό που θά μᾶς καταστρέψει».Κι αὐτά τά εἶπε ὁ Στῆβεν Χώκινγκ τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2001 στήν «Daily Telegraph».
  • Ἀκόμη καί ὁ Μπίλ Γκέιτς εἶχε δηλώσει στό Business Insaider, ὃτι μία ἂγνωστη ἀσθένεια θά μποροῦσε νά σκοτώσει ἑκατομμύρια ἀνθρώπους μέχρι τό 2019.Ἒπεσε ἒξω…μερικούς μῆνες, τουλάχιστον ὡς πρός τήν ἐπικινδυνότητα τοῦ ἰοῦ. Ἂν ἐπαληθευθεῖ καί στά ἐκατομμύρια θυμάτων, τότε τά πράγματα εἶναι πολύ σοβαρά. Κάποιοι κάτι ξέρουν πού δέν τό ξέρουμε ἐμεῖς;

Οι επιδημίες

Ἡ Ἰσπανική γρίπη τοῦ 1918 μόλυνε τό 1/3 τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ καί εἶχε σκοτώσει 100 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, ἢ κατ᾽ἂλλους 50 ἓως 60 ἑκατομμύρια. Κι ἀκόμη δέν γνωρίζουμε τί εἲδους ἰός ἦταν. Οὒτε ἀπεκλήθη Ἱσπανική γρίπη, ἐπειδή πολλοί νομίζουν λανθασμένα ὃτι ξεκίνησε ἀπό τήν Ἰσπανία. Ὀνομάσθηκε ἒτσι γιατί ἀναφέρθηκε μέ τό ὂνομα αὐτό γιά πρώτη φορά ἀπό τόν ἱσπανικό τύπο.

Κορονοϊος

Ὃλοι οἱ θανατηφόροι ἰοί τῶν προσφάτων ἐτῶν ξεκίνησαν ἀπό τήν Ἀσιατική ἢπειρο, καί οἱ πιό πολλοί ἀπό τήν Κίνα. Ἡ Ἀσιατική γρίπη τοῦ 1957-58 «γεννήθηκε» στήν Κίνα καί μέσα σέ ἓξι μῆνες εἶχε τυλίξει ὃλη τήν Γῆ. Ἡ γρίπη τοῦ Χόγκ Κόνγκ (1968) μόλυνε τό 30 μέ 40% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Ἡ Ρωσική γρίπη ἂρχισε ἀπό τήν Βόρεια Κίνα τόν Μάϊο τοῦ 1977 , καί τόν Δεκέμβριο τοῦ 1978 εἶχε ἐξαπλωθεῖ σέ ὃλο τόν κόσμο.

Ἡ γρίπη τῶν πτηνῶν παρουσιάσθηκε στό Χόγκ Κόνγκ, σφαγιάσθηκαν 1,5 ἑκατομμύρια πουλερικῶν, ὁ ἰός μεταλλάχθηκε σέ νέο στέλεχος καί προσέβαλε πανδημικά τό Βιετνάμ, Εὐρώπη καί Ἀφρική. Ὁ κορωναϊός ξεκίνησε ἀπό τήν Κίνα («κινεζικό ἰό» τόν ἀπεκάλεσε ἐπανειλημένα ὁ πρόεδρος Τράμπ)  καί μόλυνε μέχρι στιγμῆς πολλές δεκάδες  χιλιάδες ἀνθρώπους,  σκότωσε πολλές χιλιάδες (μέχρι στιγμῆς) καί ἐξάρθρωσε τήν παγκόσμια οἰκονομία. Χάθηκαν μέχρι στιγμῆς πάνω ἀπό 5 τρισεκατομμύρια , ἐπί συνόλου ἐτήσιας παγκόσμιας οἰκονομίας 300 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Κι ἀκόμη δέν γνωρίζουμε τί πρόκειται νά μᾶς συμβεῖ. Μερικοί φοβοῦνται γιά ἐκατομμύρια νεκρούς μέχρι τότε πού θα βρεθεῖ τό ἐμβόλιο.

Πανδημία λοιπόν

Ἀλλά τί πανδημία; Γιατί τά ἀσήμαντα αὐτά πλασματάκια, τά πλεῖστα προϊόντα ἐργαστηρίων, μποροῦν καί μᾶς σκοτώνουν;

Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στίς λέξεις: Καταναλωτισμός, ὑπερκέρδος, πολυανθρωπία. Ὃσο πιό πολλοί γίνονται οἱ ἂνθρωποι στόν πλανήτη, τόσο οἱ ἰοί θά…θριαμβεύουν. Οἰ ἀρχαῖοι ἂνθρωποι δέν ἢξεραν τίποτα γιά τά μικρόβια καί μόλυναν ὁ ἓνας τόν ἂλλον, κι ἀς ἦταν τότε ὁ πληθυσμός τῆς Γῆς πολύ μικρότερος, γύρω στίς 800.000 μέ ἓνα ἐκατομμύριο. Σήμερα οἱ ἂνθρωποι εἶναι πολύ περισσότεροι, γνωρίζουν τά πάντα γιά τά μικρόβια, ἀλλά ἒκαναν τό λάθος νά κατοικοῦν σέ πολυάνθρωπες πόλεις καί νά ταξιδεύουν ταχύτατα σέ ὃλο τόν κόσμο μεταφέροντας τούς ἰούς, παλιούς καί νέους, ἐργαστηριακούς.

Κορονοϊος

Ἀπό τούς πρώτους πού εἶχε άνησυχήσει γιά τήν «πανδημία» μέ τήν ἀρχαία ἒννοια, δηλαδή τόν ὑπερπληθυσμό, ἦταν ὁ Θωμᾶς Ροβέρτος Μάλθος, Βρεταννός οἰκονομολόγος καί κοινωνιολόγος (1766-1834), πού δημιούργησε τήν θεωρία τοῦ «Μαλθουσιανισμοῦ». Εἶπε ὃτι στόν φυσικό κόσμο ἐνυπάρχει ἡ διαρκής τάση στόν πληθυσμό τῆς Γῆς νά αὐξάνεται σέ μεγαλύτερο ποσοστό ἀπό ὃσο θά ἀναλογοῦσε στίς φυσικές οἰκονομικές συνθῆκες. Ἒτσι ἡ ἀνθρωπότητα διατρέχει πάντα τόν κίνδυνο τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ. Ἡ φύση σκορπίζει ἀφειδῶς τό σπέρμα τῆς ζωῆς σέ ὃλα τά ὀργανικά ὂντα, παρέχει ὃμως φειδωλά τά μέσα τῆς διατροφῆς. Ἂν ἂφηναν μέ κάθε τρόπο ν᾽ἀναπτυχθοῦν, λέει ὁ σοφός αὐτός, ὁ κόσμος θά γέμιζε ἀνθρώπους μέσα σέ λίγους αἰῶνες.

Ἀρκεῖ νά βάλετε στόν νοῦ σας ὃτι ἑκατομμύρια σπερματοζωάρια περικυκλώνουν τό ὠάριο τῆς γυναίκας, ἀλλά μόνο ἓνα κατορθώνει νά διεισδύσει καί νά γονιμοποιηθεῖ, δημιουργῶντας νέα ζωή. Τά ἂλλα πεθαίνουν. Ἡ φύση ἀδιαφορεῖ γι᾽αὐτά.

Μάλθος

Ὁ Μάλθος ἒλεγε ὃτι θά λείψουν τελικά τά τρόφιμα ἐπί τῆς Γῆς, ὁ ὑπερπληθυσμός («πανδημία») θά δημιουργήσει παντοειδεῖς ἐκλύσεις, θά δημιουργηθοῦν ἐπιδημίες, λιμοί, λοιμοί κλπ. Καί συνιστοῦσε:

  •  Ἀποφυγή γάμου ἂν κάποιος δέν διέθετε τά ἀναγκαῖα οἰκονομικά μέσα ἢ καθυστέρηση τῆς πραγματοποιησεώς του, σέ συνδυασμό μέ ἐγκρατή καί ἁγνή διαβίωση.(Ἡ ἂποψη αὐτή εἶναι παραλλαγή τῆς ἀπαντήσεως πού ἒδωσε ὁ Διογένης, κατά τόν Διογένη Λαέρτιο, γιά τό πότε πρέπει νά παντρεύονται οἱ ἂνδρες. «Οἱ μεγαλύτεροι ποτέ», εἶπε, «οἱ μικρότεροι… ἀργότερα!».

Ὁ Μάλθος δέν ἒλεγε νά ἀγνοήσουμε τό «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε», διότι στήν ἀρχή αὐτή παρεμβάλλεται ἡ ἁγνεία, πού εἶναι χριστιανική ἀρετή, ὁπότε ἐξισορροπεῖται ἡ ἀναπαραγωγή. Ἒλεγε ὃμως:

  • Ὂχι στίς προγαμιαῖες σχέσεις.
  • Ὂχι στήν πορνεία.
  • Ὂχι στήν μοιχεία.

Αὐτά βέβαια ἰσχύουν γιά τήν χριστιανική θρησκεία. Τί νά πεῖς γιά τήν ἰσλαμική θρησκεία πού ἐπιτρέπει τήν πολυγαμία καί τήν πολυτεκνία; Καί τό Ἰσλάμ ἒχει 1,8  δισ. πιστούς μέ αὐξητική τάση 70%  καί ὁ Χριστιανισμός 2,2 δισ. πιστούς ἀλλά μέ αὐξητική τάση 30%.

Ἁπό τούς Χριστιανούς, 1,2 δισ. εἶναι καθολικοί, 800 ἑκατ. Προτεστάντες καί μόλις 225 ἓως 300 ἑκατ. οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ὑπάρχουν ἐπίσης ἓνα δισ. ᾽Ινδουιστές, 394 ἑκατ. τῆς Κινεζικῆς θρησκείας, 300 ἑκατ. Βουδιστές, 100 ἑκατ. πιστοί ἀφρικανικῶν θρησκειῶν καί 14 ἑκατ. Ἰουδαϊστές.

Κορονοϊος Πανδημία

Η Οικονομία

Σήμερα βέβαια, μέ θεό μας τήν τεχνολογία, ὃλες αὐτές οἱ συστάσεις θεωροῦνται ἀπηρχαιωμένες. Οἱ ἂνθρωποι ἒχουν ξεπεράσει τά 7 δισεκατομμύρια, τρέφονται μέ μεταλλαγμένα προϊόντα καί μέ ἂλλα, πού λέγονται…βιολογικά. Ἡ ἐμπορία λευκῆς σαρκός καί ἡ πορνεία εἶναι μία ἀπό τίς πιό προσοδοφόρες ἐπιχειρήσεις, μαζί μέ τήν ἐμπορία ὃπλων καί ναρκωτικῶν. Ὁ καταναλωτισμός ἒχει ἐξελιχθεῖ σέ μάστιγα καί ἒχει δημιουργήσει τέτοια ψυχολογία στούς πολιτισμένους λαούς, ὣστε νά ἀδειάζουν στήν στιγμή τά ράφια τῶν σοῦπερ μάρκετ. Τέτοια εἶναι ἡ ἐξάρτιση.  Ἡ Κίνα γιγαντώθηκε οἰκονομικά, καθώς, χάριν τοῦ κέρδους, ἢ μᾶλλον τοῦ ὑπερκέρδους τῶν πολυεθνικῶν, πάμπολλα προϊόντα τῆς ἀνθρωπότητος κατασκευάζονται στήν Κίνα καί ἐξάγονται ἀπό αὐτή λόγω χαμηλοῦ κόστους. Ἀκόμη καί τά…σκόρδα. Ἡ Ἑλλάδα εἰσάγει σκόρδα ἀπό τήν Κίνα,(ἐνῶ θά μποροῦσαν οἱ πολίτες νά φυτέψουν μερικές σκελίδες ἀκόμη καί σέ γλάστρα). Κι αὐτό γιατί παραχωρήθηκε ἡ γῆ της στίς μεγαλουπόλεις. Εἰσάγουμε κινέζικα καί ἀργεντινά λεμόνια, ἐνῶ στούς δρόμους τῆς᾽Αθήνας καί ὃλων τῶν μεγάλων πόλεων φύονται χιλιάδες λεμονιές γεμάτες κίτρινο καρπό-φάρμακο, γεμάτο βιταμίνη C.Καί κανείς δέν τούς συλλέγει.

Ἡ Κίνα παράγει τό 40% τῶν πρώτων ὑλῶν γιά τήν παρασκευή φαρμάκων σέ ὃλο τόν κόσμο καί τό 80% τῶν ὑλικῶν γιά τήν παρασκευή φαρμάκων στίς ΗΠΑ εἰσάγεται ἀπό… τήν Κίνα! Ἦταν ἀρκετός ὁ κορωναϊός,  γιά νά σταματήσει γιά λίγο ἡ παραγωγή τῆς Κίνας, καθώς καί τό Νέο Ἒτος τῶν Κινέζων, καί νά δημιουργηθεῖ ὃλο αὐτό τό ἀλαλούμ, χωρίς ἀντισηπτικά, χωρίς μάσκες, χωρίς ἐπαρκές ὑγειονομικό ὑλικό, χωρίς ἀναγκαῖες σέ ἀριθμό ΜΕΘ, μέ ἀποτέλεσμα νά καταρρεύσουν τά εὐρωπαϊκά ΕΣΥ. Τά χρηματιστήρια, πού τζιράρουν καθημερινά τόν ἀνθρώπινο μόχθο γιά νά συντηρήσουν τόν καταναλωτισμό καί νά μεταφράσουν τήν νομισματική κερδοσκοπία σέ ὑπερκέρδη, («ἀερόχρημα») καί ἒχουν προγραμματίσει χρηματοδότηση γιά τά ἑπόμενα…150 χρόνια(!), ἒπαθαν προσωρινή καθίζηση πολλῶν τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σέ λίγες ἡμέρες.

Το μικρόβιο των μικροβίων

Ἡ ναυτιλία τῶν σκαφῶν ξηροῦ φορτίου, πού κουβαλοῦν διά θαλάσσης τό 90% τῶν ἀγαθῶν πού χρειάζεται ἡ ἀνθρωπότητα γιά ζήσει, μένουν ἀφόρτωτα στά λιμάνια, περιμένοντας πότε θά δεήσει ἡ Κίνα νά ἐπαναλάβει τίς εἰσαγωγές της. Οἱ ἰδιοκτῆτες δεξαμενοπλοίων ἀπό τήν ἂλλη κερδίζουν τρελλά λεφτά μεταφέροντας πάμφθηνο πετρέλαιο γιά τήν ἐνίσχυση τῶν στρατηγικῶν ἀποθεμάτων τῶν χωρῶν, πού αὒριο θά ξεζουμίσουν τούς λαούς τους μέ τιμές πετρελαίου ὑπερφορολογημένες καί ὑψηλές. Τώρα τό πετρέλαιο θέρμανσης, πού δέν τό χρειαζόμαστε, ἒχει φθάσει τά ο,68 λεπτά τό λίτρο.Καί τό ἀλαλούμ συνεχίζεται σέ ὃλους τούς τομεῖς οἰκονομικῆς δραστηριότητος τοῦ ἀνθρώπου, ἒτσι ὃπως ἒφτιαξε τήν ζωή του.

Καί ξαφνικά ΠΑΝΔΗΜΙΑ.Οἱ λαοί τρομάζουν μπροστά σέ μία ἀσήμαντη ὓπαρξη, ἓνα ἐπιθετικό ἰό, τό μικρόβιο τῶν μικροβίων, πού μοιάζει μέ τίς…ὑποθαλάσσιες νάρκες τοῦ Β´Παγκοσμίου πολέμου, καί πού γιά νά γίνει ὁρατός, πρέπει νά μεγεθυνθεῖ 300.000 φορές ἀπό τό ἠλεκτρονικό μικροσκόπιο. Γενετιστές καί ἰολόγοι μεγάλων δυνάμεων ἐργάζοναται «ἐν κρυπτῶ καί παραβύστω» γιά νά δημιουργήσουν ὃλο καί πιό θανατερούς ἰούς «γιά… ὣρα ἀνάγκης», ἐνῶ παράλληλα ψάχνουν γιά τό ἀντίδοτο τοῦ κορωναϊοῦ, πού φαίνεται ὃτι θά ἀργήσει. Τί θά γίνει ὡς τότε; Κανείς δέν ξέρει. Ὃλοι οἱ ἂνθρωποι θά μείνουν κλεισμένοι στά σπίτια τους; Καί γιά πόσο χρόνο ἂραγε; Κανείς δέν ξέρει.

Κορονοϊος Πανδημία

Μικροβιακός πόλεμος

Ὁ ἂνθρωπος, ἒτσι πού ἐξελίχθηκε, δέν ἀφήνει τήν φύση νά λειτουργήσει μέ τούς δικούς της ρυθμούς, τούς αἰώνιους. Ἐκβιάζει τούς κανόνες της. Πραγματοποιεῖ γενετικούς συνδυασμούς, πού ἡ φύση θά χρειαζόταν ἑκατομμύρια ἢ καί δισεκατομύρια χρόνια γιά νά τούς πραγματοποιήσει.

Οἱ ἂνθρωποι βιάζονται. Θέλουν νά τά κάνουν ὃλα μόνοι τους. Γιά τό ἐφήμερο κέρδος, πίσω ἀπό τό ὁποῖο κρυφογελᾶ ὁ Ἀρμαγεδδών. Τί πρόκειται ἂραγε νά συμβεῖ στό μέλλον; Γιά πόσο ἀκόμη θά συνεχισθεῖ αὐτή ἡ «πανδημία» στήν κυριολεκτική καί τήν μεταφορική της ἒννοια; Ἲσως τά πράγματα εἶναι πολύ σοβαρά, ἂν λάβουμε τοῖς μετρητοῖς τἀ  λόγια τοῦ διαγγέλματος Μακρόν: Ἒχομε μικροβιακό πόλεμο.

Μήπως πίσω ἀπό ὃλη αὐτή τήν παναθρώπινη ἀναταραχή πρέπει νά ξανασκεφθοῦμε τό κείμενο πού γράφεται σέ 9 γλῶσσες καί σέ μετάφραση σέ 4, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς, στό Guideston  τῆς Γεωργίας τῶν ΗΠΑ, πάνω σέ ἓνα γρανίτη πολλῶν τόννων, μέ…ἂγνωστο τόν δημιουργό του; Πού λέει μεταξύ ἂλλων: «Διατηρῆστε τήν ἀνθρωπότητα κάτω ἀπό 500.000.000 σέ συνεχῆ ἰσορροπία μέ τήν φύση…» «Δῶστε χῶρο στήν φύση»!

Κώστας Δούκας

Κώστας Δούκας

*Ο κύριος Κώστας Δούκας είναι δημοσιογράφος (μέλος της ΕΣΗΕΑ) ερευνητής και συγγραφέας (μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών) και ασχολείται επί 40ετία με την Ομηρική γραμματεία. Έχει μεταφράσει ΙΛΙΑΔΑ και ΟΔΥΣΣΕΙΑ σέ πεζό και, τελευταία, σε έμμετρο λόγο, μετά σχολίων, με την διάσωση του 80% των λέξεων του Ομήρου. Ακόμη, έχει γράψει το βιβλίο “Κώδικας Παρμενίδης” που αποθεώνει την ανθρώπινη λογική και ωθεί τον άνθρωπο στο να κατανοήσει εναργώς ποιος επί τέλους μπορεί να είναι ο Θεός και ποιο το μυστικό της δημιουργίας.

Περισσότερα άρθρα του κ. Δούκα:

Οι τελευταίες εξελίξεις:

Διαφήμιση