Η θετική συμβολή του αστικού πρασίνου στην κλιματική αλλαγή (πρώτο μέρος)

Τα θέματα αναφορικά με την επαπειλούμενη Κλιματική Αλλαγή αποτελούν επιστημονικό πεδίο και έρευνας κυρίως των ειδικών Κλιματολόγων (παλαιό, μίκροκλιματολόγων), Μετεωρολόγων αλλά και των ειδικών της Φυσικής της Ατμοσφαίρας. Του Κώστα Κασσιού* Είναι οι επιστήμονες εκείνοι που μας εφοδιάζουν με την συνεχή πληροφόρηση και γνώση του τι συνέβαινε στο παρελθόν και το τι συμβαίνει με το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η θετική συμβολή του αστικού πρασίνου στην κλιματική αλλαγή (πρώτο μέρος).